Nowy numer 09/2024 Archiwum

Co pięć minut ginie chrześcijanin

Co pięć minut na świecie jeden chrześcijanin umiera za wiarę, zaś co roku 105 tys. wyznawców Chrystusa ginie nagłą śmiercią w wyniku konfliktów religijnych – poinformował metropolita Hilarion (Ałfiejew).

 Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego otworzył w 30 listopada w stolicy Rosji międzynarodową konferencję „Wolność religijna: problem dyskryminacji i prześladowania chrześcijan”.

Hierarcha wymienił kraje, w których chrześcijanie są obecnie najbardziej prześladowani i zasugerował stworzenie stałego ośrodka zbierającego i badającego informacje nt. prześladowań z powodów religijnych. Dodał, że „każdy przypadek prześladowania chrześcijan powinien być przedmiotem działań prawnych”.

Prawosławny metropolita zwrócił się do Narodów Zjednoczonych, aby „poprosiły państwa członkowskie o poszanowanie powszechnie przyjętych zasad wolności religijnej”. Według niego kwestia prześladowania chrześcijan powinna znaleźć się także wśród tematów obrad przygotowywanego Soboru Wszechprawosławnego.

Przewodnicząca Rady Praw Człowieka ONZ, Laura Lasserre w swym wideoprzesłaniu podkreśliła, że wolność sumienia i wyznania jest podstawowym prawem człowieka. Dlatego należy szukać „sposobów promowania wzajemnego zrozumienia i tolerancji, aby zapobiegać dyskryminacji i przemocy wobec chrześcijan”.

Dwudniową konferencję zorganizował Patriarchat Moskiewski. Biorą w niej udział przedstawiciele prawosławnych patriarchatów: aleksandryjskiego, antiocheńskiego i jerozolimskiego, Kościołów: ormiańskiego i asyryjskiego, a także katolickiego: abp Paolo Pezzi z Moskwy i specjalny przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, abp Edwin Ender. Spotkanie zakończy się ogłoszeniem dokumentu końcowego, który – jak zapowiedział metropolita Hilarion – zwróci uwagę międzynarodowej opinii publicznej na fakt, że „chrześcijanie są najbardziej prześladowaną wspólnotą religijną”.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy