Nowy numer 48/2023 Archiwum

"Gość Niedzielny"

Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
Adres do korespondencji: skr. poczt. 659, 40-958 Katowice
Telefony 32 251 18 07, 32 251 50 06, 32 251 15 55
Faks 32 251 50 21

Redaktor naczelny:

 • ks. Adam Pawlaszczyk

Zastępcy red. naczelnego:

 • Wiesława Dąbrowska-Macura
 • Bogumił Łoziński

Sekretarz redakcji:

 • Wiesława Dąbrowska-Macura
 • Leszek Śliwa (zastępca)

redakcja@gosc.pl

Kościół:

 • Marcin Jakimowicz
 • Franciszek Kucharczak

religia@gosc.pl

Polska:

 • Bogumił Łoziński (kierownik)
 • Jakub Jałowiczor
 • Maciej Kalbarczyk
 • Agata Puścikowska

redakcja@gosc.pl

Świat:

 • Andrzej Grajewski (kierownik)
 • Jacek Dziedzina

redakcja@gosc.pl

Kultura:

 • Szymon Babuchowski (kierownik)
 • Barbara Gruszka-Zych
 • Edward Kabiesz

kultura@gosc.pl

Nauka i gospodarka:

 • Tomasz Rożek

nauka@gosc.pl

Serwis gosc.pl

 • Piotr Sacha (redaktor naczelny)
 • Agnieszka Huf
 • Jan Drzymała
 • Jarosław Dudała
 • Małgorzata Gajos
 • Aleksandra Pietryga
 • Wojciech Teister

gosc@gosc.pl

Dział fotograficzny:

 • Józef Wolny (kierownik)
 • Roman Koszowski (zastępca)
 • Henryk Przondziono

Dział graficzny:

 • Iwo Sajdak (kierownik artystyczny)
 • Jacek Bekman (zastępca)
 • Joanna Bremer
 • Anna Grzywacz
 • Renata Jureczko
 • Krzysztof Kwaśniewicz
 • Dorota Lubocka
 • Ewelina Szulik
 • Małgorzata Ścigaj
 • Aleksandra Skórka

Projekt graficzny:

 • Witold Morawski

Stali współpracownicy:

 • Marek Jurek
 • O. Wojciech Surówka OP
 • Milena Kindziuk
 • Andrzej Nowak
 • ks. Jerzy Szymik
 • Ewa Czaczkowska
 • Beata Zajączkowska (Radio Watykańskie)

Sekretariat dodatków diecezjalnych:

 • Barbara Jaworska (kierownik)
 • Dobromiła Salik (zastępca)
 • Hanna Bzikot
 • Magdalena Drzymała
 • Izabela Jańczak
 • Mirosław Rzepka

mutacje@gosc.pl

Korekta:

 • Elżbieta Bielas (kierownik)
 • Ewa Kura (zastępca)
 • Agata Krawczyk
 • Dobromiła Salik
 • Karolina Wyciślik
 • Ilona Malejka

Archiwum:

 • Adam Śliwa

Dział łączności z Czytelnikami:

tel. 32 251 15 55, list@gosc.pl

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Promocja:

Reklama:

 • Jacek Szczepanik (kierownik) 32 608 80 84
 • Aneta Brzozowska (zastępca) tel. 32 608 80 85
 • Tomasz Głąb tel. 32 608 80 42
 • Beata Słodka tel. 32 608 80 88

reklama@igomedia.pl
www: reklama.gosc.pl

Dział informatyczno-techniczny:

 

 • Roman Krajewski (kierownik)
 • Jan Gawin
 • Tomasz Szkudło
 • Bogdan Wolak

Księgowość:

 • Beata Mozgol (główna księgowa)
 • Inese Błażyca
 • Iwona Krakowska-Maziarz
 • Krystyna Palenta
 • Alicja Żabińska

tel. 32 257 21 51
ksiegowosc@igomedia.pl

Dział sprzedaży:

 • Stefania Wolny (kierownik)
 • Krzysztof Kabis
 • Andrzej Kubera
 • Volodymyr Lytvyniv

tel./faks 32 251 85 24, czynny pn.-pt. w godz. 8.00–16.00
sprzedaz@igomedia.pl
prenumerata@gosc.pl
kolportaz@gosc.pl

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy