Cytat na dziś

Niedziela 27 Sierpnia 2023 r.

Jakże niezbadane są Boże wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!
(Rz 11,33)

Poniedziałek 28 Sierpnia 2023 r.

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi (Mt 23,13)

Wtorek 29 Sierpnia 2023 r.

Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę (Jr 1,17)

Środa 30 Sierpnia 2023 r.

Gdy przejęliście słowo Boże (...) przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę – jako słowo Boga, który działa w was, wierzących (1 Tes 2,13)

Czwartek 31 Sierpnia 2023 r.

Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie (Mt 24,42)

Piątek 1 Września 2023 r.

Wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty (1Tes 4,3)

Sobota 2 Września 2023 r.

Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, byście się wzajemnie miłowali (1Tes 4,9)