Cytat na dziś

Niedziela 6 Sierpnia 2023 r.

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie (Mt 17,5)

Poniedziałek 7 Sierpnia 2023 r.

Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych (Mt 14,14)

Wtorek 8 Sierpnia 2023 r.

Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» A On rzekł: «Przyjdź!» (Mt 14,28-29)

Środa 9 Sierpnia 2023 r.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny (Mt 25,13)

Czwartek 10 Sierpnia 2023 r.

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie
(2 Kor 9,6)

Piątek 11 Sierpnia 2023 r.

Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je (Mt 16,25)

Sobota 12 Sierpnia 2023 r.

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynym. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca... (Pwt 6,4)