Słowa Najważniejsze

Środa 29 marca 2023

Czytania »

ks. Jerzy Szymik

|

29.03.2023 00:00 GN 12/2023 Otwarte

Zdanie, które było busolą dla Jana Pawła II i Benedykta XVI

J 8, 31-42

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».

Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»

Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».

W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham».

Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego».

Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».

Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

Usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną od Boga.
J 5,40

Ewangelia z komentarzem. Zdanie, które było busolą dla Jana Pawła II i Benedykta XVI
Gość Niedzielny

Pojawia się tu zdanie, które było busolą dla pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Jezus w ostrym sporze z Żydami – i to wcale nie z najzawziętszymi wrogami, ale z tymi, „którzy Mu uwierzyli”, jak pisze wprost św. Jan – wyjaśnia logikę tej kwestii następująco: poznaje się prawdę wtedy i tylko wtedy, kiedy się trwa w Jego nauce. Jeżeli natomiast, jak mówi Jezus, „nie ma w was miejsca dla mojej nauki”, wtedy skutkiem tego jest usiłowanie zabójstwa Pana. Kłamstwo chce mordu prawdy.

Czyli prawda, wolność, dobro zależą od przyjęcia bądź odrzucenia Jego nauki.

Jaśniej się już nie da. Tak, tak – nie, nie.

Dziękujemy, że z nami jesteś

To dla nas sygnał, że cenisz rzetelne dziennikarstwo jakościowe. Czytaj, oglądaj i słuchaj nas bez ograniczeń.

W subskrypcji otrzymujesz

 • Nieograniczony dostęp do:
  • wszystkich wydań on-line tygodnika „Gość Niedzielny”
  • wszystkich wydań on-line on-line magazynu „Gość Extra”
  • wszystkich wydań on-line magazynu „Historia Kościoła”
  • wszystkich wydań on-line miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”
  • wszystkich płatnych treści publikowanych w portalu gosc.pl.
 • brak reklam na stronach;
 • Niespodzianki od redakcji.
Masz subskrypcję?
Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.