Słowa Najważniejsze

Piątek 3 maja 2024

Czytania »

ks. Adam Pawlaszczyk

|

03.05.2024 00:00 GOSC.PL

Obraz uświadamiający

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga... (Ap 12,10)

Nie wiem, co należałoby więcej powiedzieć, żeby jeszcze dosadniej oddać obraz sytuacji, w której zło zostaje ostatecznie pokonane. Czy to „Niewiasta obleczona w słońce”, z księżycem u stóp, czy to „Smok barwy ognia” z siedmioma głowami i diademami – te obrazy powinny nas dzisiaj naprawdę solidnie uderzyć po głowie i uświadomić: zło, prawdziwe zło, jest naprawdę złem, nieszczęściem i tragedią. Dobro, prawdziwe dobro, jest naprawdę dobrem, uszczęśliwiającym i kładącym kres wszelkim łzom. Zło zawsze chciało pożreć dobro. I nie przestanie chcieć. 

Ta dramatyczna i tajemnicza walka opisana w Apokalipsie w rzeczywistości toczy się nadal w przestrzeni ludzkich sumień i serc, nawet jeżeli jest nieuświadomiona. Szczęście mają ci, którzy uwierzyli w „Dziecię Niewiasty” niepożarte przez smoka, Pasterza narodów. I choć dramaturgia tego apokaliptycznego opisu może budzić niepokój, bądźmy spokojni: zbawienie, potęga i królowanie należą do Niego. 
 

Czytania »

Maryja - punkt odniesienia

J 19,25-27

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 oto syn Twój (…) Oto Matka Twoja … (J 19,26.27)

To nie tylko Jezusowe wskazanie, kto kim ma się zająć i dlaczego. W tej krótkiej wypowiedzi możemy zobaczyć, że wszyscy w Kościele jesteśmy dziećmi Bożymi nieustannie potrzebującymi wzrastać, mając wokół siebie dobrych, bliskich ludzi, będących dla nas jak matka – wspierająca i kochająca. A z drugiej strony Kościół widzi w Maryi nie tylko swoją orędowniczkę, nie tylko wstawiającą się we wszystkich potrzebach Matkę, ale również punkt odniesienia, wzór, jak my wszyscy jako wspólnota mamy być matkami nowego życia w Kościele. Życia, które rodzi się z Jezusowego i naszego oddania siebie dla innych.

Ewangelia z komentarzem. Maryja - punkt odniesienia
Gość Niedzielny

Zobacz: Teksty dzisiejszych czytań