Słowa najważniejsze

« » Marzec 2024
N P W Ś C P S
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Niedziela 10 marca 2024

Rozważania
IV Niedziela w Wielkim Poście »
Miłosierdzie Boże objawiło się na krzyżu. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - IV Niedziela w Wielkim Poście »
Uwzględniają antyfony, czytania mszalne i lokalne zwyczaje.
Propozycje śpiewów - IV Niedziela w Poście (archiwalne) »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
IV Niedziela Wielkiego Postu - Rok B »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Wytrwałość Boga »
Siedem propozycji niedzielnej homilii. Także do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Zawsze wierny »
Garść uwag do czytań na IV niedzielę Wielkiego Postu roku B z cyklu „Biblijne konteksty”.
Bóg naprawdę kocha. Wideokomentarz »
Jak długo Bóg może tolerować nieprawość? Wszystko do czasu. Ale to nie znaczy, że przestaje kochać. Kocha mimo wszystko.
Od słowa do Słowa. 4 niedziela w Wielkim Poście B »
To czytania o nadziei dla przygniecionych własnymi grzechami.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.