Słowa najważniejsze

« » Luty 2024
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Niedziela 25 lutego 2024

Rozważania
II Niedziela w Wielkim Poście »
Kim jesteś? Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - II Niedziela w Wielkim Poście »
Uwzględniają czytania, antyfony mszalne i lokalne zwyczaje.
Propozycje śpiewów - II Niedziela w Poście (archiwalne) »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
II Niedziela w Wielkim Poście - Rok B »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
W świetle Taboru »
Siedem propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami niedzieli.
Zaufaj »
Garść uwag do czytań na II niedzielę w Wielkim Poście roku B z cyklu „Biblijne konteksty”.
Jego słuchajcie. Wideokomentarz »
Zaufanie Bogu to czasem zgoda na przekreślenie wszystkich swoich nadziei. Prócz jednej: życia wiecznego.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.