Ponad 100 absolwentów V Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów

Ponad 100 osób świeckich, duchownych i konsekrowanych ukończyło zajęcia V edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów prowadzonej przez Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Zajęcia trwały dwa lata i dotyczyły tematyki praktycznej ewangelizacji w parafiach.

W sobotę 18 czerwca w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie miało miejsce zakończenie roku dla uczestników V edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów, której hasło przewodnie brzmiało „Ewangelizujemy parafię”. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu w soboty, w formie wykładów online oraz spotkań na żywo w Lublinie.

Każdy z czterech semestrów miał na celu pogłębienie praktycznych umiejętności przydatnych w prowadzeniu grup przyparafialnych oraz szeroko rozumianej działalności ewangelizacyjnej w parafiach i wspólnotach.

W pierwszym semestrze uczestnicy mogli poznać współczesną wizję ewangelizacji, ucząc się i praktycznie ćwicząc, jak skutecznie ewangelizować w rozmowach indywidualnych, przez świadectwo i głoszenie konferencji. Ważnym zagadnieniem było poznanie zasad dotyczących głoszenia Ewangelii w przestrzeni medialnej, dzięki czemu wielu uczestników zaczęło w profesjonalny sposób prowadzić od tego czasu m.in. media społecznościowe swoich parafii i wspólnot.

Zobacz też:

Drugi semestr poświęcony był organizacji i strategii ewangelizowania. Uczestnicy zajęć poznali podstawowe zagadnienia dotyczące właściwej analizy rzeczywistości, planowania ewangelizacji, prowadzenia wspólnot, służebnego przywództwa oraz komunikacji bezprzemocowej.

W trzecim semestrze zajęcia poświęcone były potencjałowi, jaki drzemie w parafiach. Analizowane były już istniejące możliwości, które można jeszcze lepiej wykorzystać do głoszenia Ewangelii (np. rekolekcje i misje parafialne, przygotowanie do sakramentów, towarzyszenie duchowe, posługa chorym, działalność charytatywna Kościoła itp.). Prezentowane były narzędzia i programy formacyjne, które sprawdziły się w wielu polskich parafiach (np. Alfa, Seminaria Odnowy Wiary, programy ewangelizacyjne autorstwa ks. Zbigniewa Maciejewskiego). Duży akcent położony był na zagadnienia dotyczące preewangelizacji, pokazując w jaki sposób parafia może stać się przyjaźniejszym miejscem również dla tych, którzy trzymają się z daleka od Kościoła.

Ostatni semestr poruszał zagadnienia dotyczące duchowości ewangelizatora. Uczestnicy mogli poznawać podstawy rozeznawania duchowego, a także nauczyć się jak odróżniać sprawy na pograniczu duchowości i psychologii. Ważnym zagadnieniem było to, jak spalać się, aby się nie wypalać oraz jak właściwie przeżywać kryzysy. Dużo treści tego semestru dotyczyło również kwestii superwizji oraz obiektywizowania, aby we właściwy i zdrowy sposób móc formować inne osoby.  

Na koniec spotkania uczestnicy V edycji OSE otrzymali certyfikaty oraz suplementy z wykazem zajęć, jakie odbyli w ciągu dwuletniej formacji. Organizatorzy zaprosili ich również do pomocy w przygotowaniu VI edycji OSE, pytając jakich umiejętności potrzebują i które zagadnienia należy pogłębić, aby mogli jeszcze lepiej ewangelizować i służyć Kościołowi. Ich wskazówki zostaną uwzględnione w tworzonym właśnie programie VI edycji OSE (2024-2026), która rozpocznie się w październiku.

Organizatorem Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów jest Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz Fundacja Porta Fidei. Pierwsza edycja rozpoczęła się w 2013 r. z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji – bpa Grzegorza Rysia oraz ks. Artura Godnarskiego, sekretarza zespołu, związanego ze wspólnotą „Tymoteusz”. Aktualnie zespołowi przewodniczy bp Artur Ważny (diec. sosnowiecka), a koordynatorem V edycji OSE był ks. Piotr Spyra z diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Wśród prelegentów tej edycji OSE byli praktycy ewangelizacji i formacji wspólnot z różnych środowisk ewangelizacyjnych w Polsce, m.in. kard. Grzegorz Ryś, Marcin Zieliński, ks. Krzysztof Porosło, o. Wit Chlondowski OFM, Malwina Kocot, ks. Dariusz Piórkowski SJ, Aleksander Bańka, ks. Piotr Spyra, Aneta Golba i wielu innych.

Szczegółowy plan zajęć i informacje o szkole można znaleźć na stronie szkolaewangelizatorow.pl

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..