Nowy Numer 16/2024 Archiwum

W 2023 r. Caritas Polska przekazała pomoc rzeczową dla ponad 1 mln Ukraińców

W 2023 roku pomoc rzeczową Caritas Polska otrzymało ponad 1 mln Ukraińców - w tym 570 tys. osób na Ukrainie i 500 tys. uchodźców w Polsce - poinformowała PAP organizacja. W 28 Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Polsce wsparcie otrzymało 57,5 tys. potrzebujących, z czego 30 proc. to były dzieci.

24 lutego minie druga rocznica zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę.

"Wojna nie może nam spowszednieć. Naród ukraiński ciągle potrzebuje naszej solidarności. Nie możemy stać się obojętni. Pomoc, która dociera do najbardziej potrzebujących jest konieczna" - powiedział PAP dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki.

Ocenił, że "ludzie w Ukrainie potrzebują dziś wsparcia może nawet bardziej niż na samym początku wojny". "W mediach widzimy obrazy przede wszystkim z dużych miast, ale o wiele gorzej jest w mniejszych miejscowościach, gdzie potrzebne jest po prostu wszystko" - powiedział ks. Iżycki.

"Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 28 Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Polsce wsparcie otrzymało ponad 92 tys. osób z Ukrainy, z tego w 2023 r. - 57 tys. 500 potrzebujących. 30 proc. tej grupy stanowiły dzieci" - poinformował PAP Caritas Polska.

Obecnie organizacja oferuje pomoc długofalową i kompleksową.

"W drugim roku pomocy skupiliśmy się na obszarach związanych z integracją, czyli nauką języka polskiego, obszarem rynku pracy i integracją ze społecznością polską" - powiedział PAP Renata Makuch, koordynatorka Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska w Warszawie.

Jak zaznaczyła, "uczymy osoby nie tylko, żeby umiały się porozumieć, ale przede wszystkim zadbać o siebie". "Nic tak nie działa na drodze do samodzielności budująco jak posiadana przez siebie praca, stały zarobek - to jest podstawowy element do tego, żeby czuć się samodzielnym" - dodała.

Caritas troską objął także seniorów i osoby z niepełnosprawnością, które przez działania wojenne straciły dostęp do infrastruktury i specjalistów.

"W drugim roku pomocy przy każdym Centrum utworzyliśmy zespoły mobilne, dzięki którym pomoc niesiona w centrach dociera do osób wykluczonych między innymi ekonomicznie, zdrowotnie czy komunikacyjnie" - powiedział PAP Michał Korzeniowski, kierownik Działu ds. Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska.

W Centrach prowadzone są m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci, wspierające ich w odnalezieniu się w polskim systemie oświaty. "Organizowane są zajęcia artystyczne, wycieczki, wizyty w muzeach i kinach. Poza tym organizujemy +pobyty wytchnieniowe+ dla dzieci i ich opiekunów, żeby chociaż na chwilę odpocząć i zacząć radzić sobie z traumatycznymi doświadczeniami wojny" - powiedziała zastępca dyrektora Caritas Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska.

Poinformowała, że w Polsce przebywają także ukraińskie dzieci z pieczy zastępczej, którymi opiekuje się Caritas. "Prowadzimy szkołę dla przebywających tam dzieci, żeby dostosować program do ich potrzeb i zapewnić wsparcie psychologiczne, bez konieczności dalekich dojazdów do kilku różnych szkół polskich" - powiedziała Jarosz-Jarszewska.

Pomoc ludziom w Ukrainie świadczona jest za pośrednictwem dwóch dużych akcji: "Paczka dla Ukrainy" i "Rodzina Rodzinie". W ramach pierwszej Caritas Polska przekazuje najpotrzebniejsze rzeczy osobom na Ukrainie. Paczki przechodzą za pośrednictwem prowadzonych przez Caritas hubów do Lwowa, skąd są dystrybuowane na całą Ukrainę.

"Tylko w grudniu 2023 r., z powodu zimy, w ramach akcji Paczka dla Ukrainy, przygotowano ok. 16 ton darów o wartości blisko miliona złotych - przekazała organizacja.

W październiku 2022 r. Caritas Polska rozpoczęła programu Rodzina Rodzinie. Początkowo obejmował on ponad 620 rodzin w diecezji kijowsko-żytomierskiej, natomiast obecnie obejmuje także diecezję charkowsko-zaporską.

Od 24 lutego 2023 r. w ramach programu Rodzina Rodzinie pomoc otrzymało 1100 rodzin (3000 osób), z tego w diecezji kijowsko-żytomierskiej 597 rodzin (1470 osób) a w diecezji charkowsko-zaporskiej - 510 rodzin (1519 osób). Budżet wsparcia od października 2022 do grudnia 2023 r. wyniósł 10,3 mln złotych.

"Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do rodzin mieszkających w obszarach, do których nie dociera żadna inna pomoc. Są to rodziny wielodzietne, rodziny z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, matki samotnie wychowujące dzieci, których mężowie zostali wzięci do niewoli lub zginęli na wojnie, rodziny, które uciekły z okupowanych terenów i doświadczające bezpośrednich skutków działań wojennych" - powiedział dyrektor Caritas Polska.

"W pierwszym półroczu 2024 r. Caritas programem Rodzina Rodzinie planuje objąć 1000 rodzin (ok. 3000 osób), z tego 300 rodzin (900 osób) w diecezji kijowsko-żytomierskiej, 500 rodzin (1500 osób) w diecezji charkowsko-zaporskiej oraz 200 rodzin (600 osób) w diecezji lwowskiej. Budżet tego wsparcia ma wynieść 7,6 mln złotych" - poinformował PAP Caritas Polska. 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama