Nowy numer 48/2023 Archiwum

Dlaczego Kościół przyjął łacinę jako język liturgiczny, chociaż Pan Jezus nim się nie posługiwał?

Ewangelia zgodnie z poleceniem Pana ma być głoszona wszystkim narodom. Racja „ewangelizacyjna” jest o wiele ważniejsza niż ryzyko wątpliwości przy tłumaczeniach.

Pan Jezus mówił w języku aramejskim, bo tym językiem posługiwała się ludność Palestyny w Jego czasach. Hebrajski pozostawał językiem biblijnym, sakralnym, używanym podczas ceremonii liturgicznych. Jezus jako pobożny Żyd zapewne znał hebrajski. Ziemia Święta od momentu jej podbicia przez Aleksandra Macedońskiego była wtedy także pod wpływem języka greckiego. Używali go ludzie wykształceni. Być może Jezus także się nim posługiwał. Wreszcie Rzymianie przynieśli ze sobą łacinę. Czy Chrystus ją znał? Nie wiemy. W jakim języku rozmawiał z Piłatem? A może po łacinie? Tę całą złożoność ówczesnej sytuacji językowej dobrze oddaje inskrypcja na krzyżu zapisana w językach hebrajskim, łacińskim i greckim. Cały Nowy Testament (prawdopodobnie z wyjątkiem Ewangelii Mateusza) został napisany w języku greckim (wersja zwana koine). Więc już sam zapis Nowego Testamentu był odejściem od języka, w którym nauczał Jezus. W Kościołach wschodnich grecki pozostał językiem liturgii, ale gdy Kościół zapuszczał korzenie w kolejnych kulturach i ludach, do liturgii włączano inne języki: syryjski, koptyjski, gruziński, nubijski, arabski. Święci Cyryl i Metody przetłumaczyli Biblię i teksty liturgiczne na język słowiański, co wywołało konflikt z Rzymem. Kościół zachodni początkowo posługiwał się w liturgii językiem greckim, ale w drugiej połowie IV wieku grekę wypierała już łacina. Ten proces był stopniowy. Paradoksalnie przyspieszył go upadek Rzymu i postępująca dominacja ludów barbarzyńskich, których słabo rozwinięte języki nie były w stanie pełnić funkcji liturgicznych. Średniowiecze na Zachodzie było czasem dominacji łaciny nie tylko w Kościele, ale i w całej kulturze. Język łaciński był jednym z ważnych elementów spajających cywilizację christianitas. Najpopularniejszym przekładem Biblii na łacinę okazał się ten dokonany w IV wieku przez św. Hieronima – tzw. wulgata (łac. versio vulgata – przekład rozpowszechniony, popularny). Był to bez wątpienia najważniejszy tekst średniowiecznej Europy. Tyle z uwag historycznych.

Dostępna jest część treści. Chcesz więcej? Zaloguj się i rozpocznij subskrypcję.
Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy