Nowy numer 39/2023 Archiwum

Szukać cierpliwie codziennej prawdy

O krzewienie dialogu, pokoju i solidności zaapelował Benedykt XVI do przedstawicieli środków społecznego przekazu, przyjmując dziś w Castel Gandolfo uczestników 17. Zgromadzenia Radiowego Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Obchodzące 80. rocznicę swego istnienia Radio Watykańskie jest gospodarzem tegorocznego spotkania tego gremium.

Ojciec Święty podkreślił znaczenie jakie dla Stolicy Apostolskiej ma rozgłośnia papieska. W tym kontekście przypomniał przemówienia radiowe Piusa XII w okresie II wojny światowej, czy słowa Jana XXIII w okresie nasilenia kryzysu między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim w 1962 r. Radio Watykańskie umożliwiło także przekazywanie informacji między rodzinami a jeńcami, więźniami i osobami zaginionymi w okresie II wojny światowej. "Dzięki niemu możliwe było podtrzymywanie nadziei wiernych i narodów poddanych reżimom gwałcącym prawa człowieka i wolność religijną" – zaznaczył Benedykt XVI.

Papież stwierdził, iż Kościół podchodzi z optymizmem do możliwości jakie stwarzają media. Jednocześnie przypomniał, że w rozwoju środków społecznego przekazu kryją się także trudności i zagrożenia. Dotyczą one dezorientacji moralnej opinii publicznej.

Benedykt XVI podkreślił ogromne znaczenie jakie Kościół wiąże z poszanowaniem życia ludzkiego, obrony rodziny, uznania autentycznych praw i słusznych aspiracji narodów, nierówności spowodowanych niedorozwojem i głodem w wielu częściach świata, przyjęciem imigrantów, bezrobociem i bezpieczeństwem społecznym, zjawiskiem nowego ubóstwa i marginalizacją społeczną, dyskryminacją i gwałceniem wolności religijnej, rozbrojeniem i poszukiwaniem pokojowego rozwiązania konfliktów. „Zadaniem radia i telewizji jest zapewnienie codziennie poprawnej informacji i pogłębionej, zrównoważonej debaty, aby znaleźć najlepsze, wspólne rozwiązania tych kwestii w społeczeństwie pluralistycznym” – stwierdził Ojciec Święty.

Jednocześnie zauważył, że zadanie to wymaga wielkiej uczciwości, zawodowej poprawności i szacunku, otwartości na inne spojrzenia na dane kwestie, jasnego traktowania problemów, wolności wobec barier ideologicznych i świadomości złożoności problemów. „Chodzi o cierpliwe poszukiwanie owej «codziennej prawdy», która najlepiej przekłada wartości na życie i najlepiej ukierunkowuje drogę społeczeństwa, pokornie poszukiwanej przez wszystkich” – powiedział Benedykt XVI.

« 1 2 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast