Nowy numer 49/2023 Archiwum

Quiz: Kartkówka z religii - klasa szósta - sprawdź odpowiedzi

Sprawdź prawidłowe odpowiedzi w naszym quizie

1. W języku hebrajskim słowo “wiara” wywodzi się z tego samego rdzenia co “amen” i oznacza:
“niech się tak stanie”

2. Święty Piotr uratowany przez Jezusa przed utonięciem wyznał, że
Jezus jest Synem Bożym

3. Septuaginta to najstarsze tłumaczenie ST
z języka hebrajskiego na język grecki

4. Nowy Testament powstał w językach
aramejskim i greckim

5. Salomon prosił Boga o 
mądrość

6. Wódz Naaman został oczyszczony, bo wykonał polecenie proroka
Elizeusza

7. Jonasz nie chciał nawrócenia mieszkańców Niniwy ponieważ
chciał, by Bóg ukarał ich za grzechy

8. Proroctwa, zapowiadające nadejście Jezusa Chrystusa nazywamy
mesjańskimi

9. Wśród uczynków miłosierdzia nie ma
Rozgniewanych uspokoić

10. Sobór trydencki był odpowiedzią na 
reformację

11. Do schizmy wschodniej doszło w roku
1054

12. Wśród dogmatów maryjnych nie ma tego o
współodkupicielce

13. Słowo Eucharystia oznacza
dziękczynienie

14. Pierwszy cud Eucharystyczny miał miejsce w
Lanciano

15. Wiatyk to
Komunia święta udzielana w niebezpieczeństwie śmierci

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy