Nowy numer 49/2023 Archiwum

90-latek obronił doktorat z teologii rozpoczęty przed 65 laty u Karla Rahnera

Po ponad 65 latach zakończył się pozytywnie kawałek historii badań uniwersyteckich i naukowych: publiczną obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie w Innsbrucku 90-letni zakonnik o. Augustin Schmied zwieńczył 11 maja swoje studia doktoranckie, rozpoczęte w 1957 roku pod kierunkiem słynnego jezuity i teologa soborowego o. Karla Rahnera (1904-1984).

Poinformowała o tym austriacka agencja katolicka, cytując Katolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Innsbrucku. Opiekunem pracy i pierwszym jej recenzentem był ekspert ds. Rahnera, emerytowany profesor Roman Siebenrock.

Redemptorysta o. Augustin Schmied jeszcze przed ukończeniem projektu badawczego na początku lat 60. wypełniał różne zadania – m.in. pracował jako wykładowca w kolegium redemptorystów, a następnie w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Gars am Inn (Bawaria), jako redaktor i współredaktor czasopisma „Theologie der Gegenwart” (Teologia Współczesności), jako autor książek, doradca duszpasterski oraz jako doradca teologiczny programu studiów „Theologie im Fernkurs” (Teologia zaoczna) z siedzibą w Würzburgu. Za jego zasługi Katolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Erfurcie przyznał mu w 2008 roku doktorat honoris causa.

Rozpoczęty przed 65 laty, a obecnie ukończony, projekt dysertacji, kontynuowany przez dziesięciolecia w rękopisie, rekonstruuje historycznie i systematycznie dyskusję na temat relacji między wyraźnie sformułowanymi podstawowymi przekonaniami chrześcijańskimi, a wiarą manifestowaną wyraźnie lub intuicyjnie. Tak zwana „teoria fides-implicita” długo była przedmiotem kontrowersji między teologią katolicką i protestancką, różnymi koncepcjami relacji między wiarą i rozumem oraz różnymi modelami znaczenia Kościoła jako wspólnoty wiary dla indywidualnego bycia chrześcijaninem.

„Praca Augustina Schmieda wytycza ścieżkę podejścia do «fides implicita» w oparciu o katolickie i protestanckie modele myślenia oraz rozwoju XX i XXI wieku” – czytamy w komunikacie wydziału. Książkowe wydanie rozprawy jest przygotowywane.

Augustin Schmied urodził się w 1932 roku w miejscowości Vernéřovice w ówczesnej Czechosłowacji. W 1952 roku wstąpił do zakonu redemptorystów i w tym samym roku rozpoczął studia teologii i filozofii w Wyższej Szkole Redemptorystów w Gars. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 roku. Od 1962 był wykładowcą dogmatyki i teologii fundamentalnej w tamtejszej uczelni. Działalność naukową kontynuował m.in. w Wyższej Szkole Teologiczno-Filozoficznej w Hennef i Sankt Augustin. Jednocześnie był redaktorem prowadzącym czasopisma „Theologie der Gegenwart” wydawanego przez Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Erfurcie. Celem pisma jest informowanie i orientacja w aktualnym stanie teologii w jej różnych dziedzinach i obszarach granicznych.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama