Nowy numer 43/2020 Archiwum

Wyzwania nowej ewangelizacji

Nowa ewangelizacja powinna być realizowana za pośrednictwem nowoczesnych, cyfrowych środków przekazu, z internetem na czele – podkreślił Marcin Przeciszewski na obradach Rady Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu.

Na temat roli mediów w dziele nowej ewangelizacji dyskutowano podczas obrad Rady Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu, jakie odbyło się pod przewodnictwem abp Sławoja Leszka Głódzia 24  marca w Straszynie pod Gdańskiem.

Abp Głódź otwierając obrady stwierdził, że polskie media katolickie winny pojąć pogłębioną refleksję nad nowymi wyzwaniami jakie stawia przed nimi obecny czas w kontekście nowej ewangelizacji.

Wprowadzeniem do dyskusji był referat redaktora naczelnego KAI Marcina Przeciszewskiego, który stwierdził, że dla Ojca Świętego Benedykta XVI temat nowej ewangelizacji – podobnie zresztą jak dla Jana Pawła II – staje się jednym z „haseł kluczowych” pontyfikatu. O tym, jak wielką wagę obecny papież przywiązuje do nowej ewangelizacji świadczy fakt powołania przezeń jesienią ub. r. nowej dykasterii: Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji jak i zwołanie na październik 2012 r. Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów, który będzie poświęcony właśnie temu zagadnieniu.

Przypomniał, że pojęcie i misja nowej ewangelizacji odnosi się przede wszystkim do społeczeństw schrystianizowanych już dawno temu, które przeżywają coraz silniejszy kryzys wiary oraz osłabienie działalności Kościoła na ich terenach. Dotyczy ona w pierwszym rzędzie świata kultury euro-atlantyckiej, Polski nie wyłączając, choć stopień praktyk jest tu wciąż stosunkowo wysoki.

Prelegent zauważył jak wielką rolę Ojciec Święty przywiązuje w procesie nowej ewangelizacji do najbardziej nowoczesnych, cyfrowych środków przekazu, z internetem na czele, który tworzy zupełnie nową kulturę komunikacji. Świadczy o tym chociażby fakt, że trzy ostatnie orędzia na Światowy Dzień Środków Przekazu Benedykt XVI poświęcił wyzwaniom jakie stawia internet oraz przekaz cyfrowy. Mówca zaapelował w tym kontekście o poważną refleksję jak środowiska mediów katolickich w Polsce winny uczestniczyć w procesie nowej ewangelizacji.

Zauważył, że sytuacja Kościoła staje się w Polsce coraz trudniejsza i w najbliższych latach można spodziewać się znacznie silniejszej ofensywy ideologicznej przeciwko niemu. Związane jest to m. in. z powstaniem nowej dynamicznej lewicy, pozbawionej „postkomunistycznych kompleksów” wobec Kościoła i chęci uwiarygodnienia się wobec niego oraz brakiem Jana Pawła II, który był uniwersalnym autorytetem dla wszystkich Polaków, niezależnie od ich opcji ideowej.

Poczynając od analizy sytuacji prasy katolickiej w Polsce, Przeciszewski stwierdził, że choć tygodniki katolickie mają na swoim koncie wiele sukcesów i stały się realną konkurencją dla grupy tygodników świeckich, to ich potencjał nie jest do końca wykorzystany. Postulował ich większe sprofilowanie, w miejsce konkurencji o tego samego czytelnika. Proponował też rezygnację z odgórnych decyzji o obecności tylko pewnych wybranych tytułów w poszczególnych diecezjach.

« 1 2 3 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama