Nowy numer 21/2023 Archiwum

Coraz bliżej zmartwychwstania

W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Ezechiel wieści: „Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój”.

Ez 37, 12-14

Tak mówi Pan Bóg: «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – mówi Pan Bóg.

 

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

 

 

Zmartwychwstanie to coś więcej niż wskrzeszenie, ale już temat samego wskrzeszenia za sprawą Boga, czyli powrót zmarłego do życia, w refleksji Starego Testamentu rozwijał się powoli. Ważny etap zapisał tutaj prorok Ezechiel. Był jerozolimskim kapłanem. Został uprowadzony około 598 roku przed Chr. ze stolicy królestwa Judy do Babilonu, kiedy Nabuchodonozor najechał Jerozolimę.

Ezechiel otrzymał prorockie powołanie już w Babilonie. Odczytywał położenie swoje i uprowadzonych krajan jako karę za niewierność rodaków. O tym wieści w pierwszym okresie swej działalności. Wiedział wówczas, że Jerozolima stoi, a w jej sercu jest świątynia, gdzie odbywa się codzienny kult, w którym on nie może uczestniczyć. Istotna zmiana przyszła po roku 587 przed Chr. Nabuchodonozor znów najechał Jerozolimę, bo Sedecjasz się zbuntował i knuł z Egiptem przeciw Babilonowi. Jerozolima została zniszczona, a świątynia zburzona. Już nie było składania ofiar. Ezechiel koryguje swe orędzia. Zaczyna wieścić o ostatecznym zwycięstwie, powrocie wygnańców, odbudowie świątyni i ostatecznym zbawieniu. To zawiera kolejna część jego księgi, z której pochodzi dzisiejsze pierwsze czytanie.

Prorok miał wielką wyobraźnię, a przy tym ogromną osobistą wrażliwość. Ważne było nie tylko to, co wieścił, ale jak to robił. Jak mało który prorok umiał obrazowo opisywać szczegóły swych wizji. Przed czytanym dziś tekstem opisał wizję pobojowiska, po którym zostały tylko kości. To one zostają obleczone w ciało i dzięki Bożemu duchowi wracają do życia. Owa wizja stała się fundamentem tego, o czym słuchamy w dzisiejszym czytaniu. A nad tym było coś jeszcze, co przekraczało samego Ezechiela.

Duch Święty, który czuwał nad porządkiem i rozwojem objawienia, zapowiadał w nim prawdę o zmartwychwstaniu, gdzie jako pierwszy zmartwychwstanie Jezus Chrystus, który wskrzesił Łazarza.•

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast