Bp Ciereszko: Głębokie przeżywanie wiary nie stoi w sprzeczności z dialogiem z wyznawcami innych religii

Głębokie przeżywanie wiary nie stoi w sprzeczności z dialogiem z wyznawcami innych religii, ale bardziej otwiera na innych - powiedział przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP bp Henryk Ciereszko na konferencji prasowej zapowiadającej Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - 26 stycznia. Służy on przezwyciężaniu niechęci i uprzedzeń między chrześcijanami a muzułmanami. W tym roku przebiegnie pod hasłem "Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki".

Bp Ciereszko poinformował, że tegoroczne centralne obchody odbędą się na terenie jezuickiego Collegium Bobolanum w Warszawie. Podkreślił, że tegoroczne hasło przywodzi na myśl czas pandemii koronawirusa.

"Podjęliśmy temat dzielenia się dobrem, które rodzi się w nas ze świadomości, że wszyscy zostaliśmy obdarowani przez Boga - otrzymujemy i dlatego chcemy obdarowywać siebie nawzajem" - zaznaczył.

Hierarcha przyznał, że choć podczas spotkania katolicy i muzułmanie nie odmawiają wspólnych modlitw, to jednak jedni i drudzy modlą się, więc modlitwa znajduje się w centrum tego wydarzenia.

Przypomniał dokument Soboru Watykańskiego II "Nostra aetate" z 1965 r., który wskazywał na wiarę w jednego Boga, która łączy nas z wyznawcami islamu i wzywał do uszanowania tego, co jest dobre i święte w religiach niechrześcijańskich. "To jest podstawa dialogu międzyreligijnego, która wynika z nauczania Kościoła" - zastrzegł.

Według bp. Ciereszki, w dialogu międzyreligijnym chodzi o to, że "wyrażanie siebie jako wyznawców Chrystusa i pogłębianie wiary, głębsze jej przeżywanie, bardziej autentyczne, nie stoi w sprzeczności z dialogiem z wyznawcami innych religii".

"Przeciwnie, pogłębianie swojej wiary i tożsamości religijnej bardziej otwiera na innych. Modlitwa powala na to - to jest Boże dzieło - że nasze wzajemne zbliżenie będzie postępowało poprzez wierność i wgłębianie się w prawdy swojej wiary" - mówił.

Bp Ciereszko przypomniał, że w Polsce od wielu wieków obecni są muzułmanie-Tatarzy, którzy zasymilowali się kulturowo w Polsce i czują się Polakami, a jednocześnie zachowali swoje tradycje religijne i swoją wiarę. "Jestem z Białegostoku, żyjemy obok siebie, doświadczam spotkań z nimi na co dzień. Dialog międzyreligijny dokonuje się tu życiowo, w relacjach międzyludzkich, sąsiedzkich" - zaznaczył.

Dodał, że w ostatnich latach do Polski przybywają również wyznawcy islamu pochodzący z krajów muzułmańskich, którzy skupiają się w Lidze Muzułmańskiej.

"Bardzo cennym wydarzeniem dla dialogu katolicko-muzułmańskiego było powstanie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, które było pokłosiem Dni Tatarów w Warszawie i zostało zorganizowane przez katolików zaangażowanych w pomoc dla Czeczenów, którzy wtedy właśnie przybyli do Polski" - przypomniał.

Jak zaznaczył, to właśnie przedstawiciele Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów wyszli z propozycją, by zorganizować Dzień Modlitw Poświęconych Islamowi co zostało podjęte przez Konferencję Episkopatu Polski w 2001 r. Obecnie dzień ten obchodzony jest pod nazwą Dzień Islamu w Kościele katolickim.

Bp Ciereszko wyjaśnił, że materiały na Dzień Islamu oparte są zazwyczaj na przesłaniu skierowanym do muzułmanów przez Papieską Dykasterię ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie miesiąca postu, ramadanu.

Zaznaczył, że na spotkanie zapraszani są ambasadorowie krajów muzułmańskich w Polsce, katolicy a także przedstawiciele islamu skupieni w Lidze Muzułmańskiej i Muzułmańskim Związku Religijnym.

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. Ustanowiono go decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień modlitw poświęcony islamowi. Organizację ogólnopolskich obchodów powierzono Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów i Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów istnieje od 13 czerwca 1997 r. Powołano ją podczas międzyreligijnego spotkania w ramach Dni Tatarów w Warszawie. Współprzewodniczącym ze strony katolickiej jest prof. Agata Skowron-Nalborczyk, współprzewodniczącym ze strony muzułmańskiej jest Rafał Berger. Sekretarzem generalnym jest Grzegorz Olszewski. Wcześniej regularne modlitwy w intencji pokoju i współdziałania z wyznawcami islamu w świątyniach katolickich w Polsce prowadziła Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M.

« 1 »