Nowy numer 08/2024 Archiwum

Jasna Góra: Rozpoczęły się uroczystości św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Doroczne "Pawełki", czyli uroczystości nowenny ku czci patriarchy zakonu paulinów św. Pawła Pierwszego Pustelnika, rozpoczęły się w piątek w jasnogórskim sanktuarium. Zakończą się one 15 stycznia mszą z błogosławieństwem dzieci i przyszłych matek, których św. Paweł jest patronem i opiekunem.

Przypadająca 15 stycznia właściwa uroczystość ku czci św. Pawła poprzedzona jest cyklem nabożeństw zwanych "Pawełkami". Uroczystości trwają dziewięć dni. W nabożeństwach uczestniczy cała wspólnota zakonna z Jasnej Góry.

Podczas nowenny paulini modlą się do św. Pawła, śpiewając hymny o jego życiu na pustyni i prześladowaniu chrześcijan. Głoszone są też okolicznościowe kazania nawiąże do życia i misji świętego, a także jego roli w Kościele, również w czasach współczesnych. Piątkowe rozważanie było poświęcone m.in. ojcostwu.

W najnowszym „Gościu Niedzielnym”: Specjalny dodatek poświęcony papieżowi Benedyktowi XVI

W czasie nowenny ojcowie i bracia paulini gromadzą się późnymi popołudniami w Kaplicy św. Pawła Pustelnika, przy wystawionych na ołtarzu jego relikwiach. Ta XVII-wieczna kaplica przylega do południowej ściany bazyliki - prócz roli podczas uroczystości św. Pawła, to właśnie w niej wystawiane są do czasu pogrzebu ciała zmarłych zakonników.

Dokładnie w dzień św. Pawła paulini odprawiają na Jasnej Górze "wewnętrzną" wspólnotową mszę. Ojcowie i bracia zgromadzeni przed Cudownym Obrazem Matki Bożej ponawiają wtedy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. "Zewnętrzna" uroczystość ku czci świętego - m.in. dla wiernych - obchodzona jest w pierwszą niedzielę po 15 stycznia (w tym roku przypadnie właśnie tego dnia).

Te ostatnie, niedzielne "Pawełki", połączone są z błogosławieniem dzieci. Ponieważ święty uważany jest też m.in. za patrona i opiekuna matek spodziewających się dzieci lub pragnących mieć potomstwo, nabożeństwo to zwykle gromadzi na Jasnej Górze wiele młodych małżeństw. Po błogosławieństwie, zakonnicy rozdają dzieciom zwyczajowe upominki - obrazki, słodycze i owoce pustyni: daktyle i figi.

Święty Paweł z Teb żył w Egipcie 113 lat, z czego ponad 90 lat spędził na pustyni, żyjąc w grocie skalnej. W historii Kościoła uznawany jest za pierwszego pustelnika. Znalazł naśladowców, przyczyniając się do rozwoju życia eremickiego i pustelniczego w basenie Morza Śródziemnego.

Właśnie tego świętego obrali w XIII w. na swego patrona pustelnicy wstępujący do powstającego wtedy na Węgrzech nowego zakonu. Od jego imienia wywodzi się potoczna nazwa zakonu paulinów, czyli Zakonu Braci Św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Do scen z życia św. Pawła nawiązuje herb zakonu. Jest na nim palma, która dostarczała św. Pawłowi owoców i liści na szatę, kruk przynoszący mu chleb oraz dwa lwy, z którymi żył w przyjaźni, a które po jego śmierci miały wygrzebać dół na grób. Herb paulinów umieszczony jest m.in. na pierwszej bramie wejściowej na Jasną Górę.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama