Nowy numer 49/2020 Archiwum

Jeszcze o antropologii Pawła

Klucz do św. Pawła - CZĘŚĆ SZÓSTA Tydzień temu pisaliśmy o antropologii, czyli nauce o człowieku, w ujęciu Apostoła. Dziś dokończenie tego tematu.

Paweł uczy nas spojrzenia na tajemnicę człowieka w perspektywie wiary. W czasach, w których człowieka redukuje się często do biologii czy psychologii, Paweł zwraca nam uwagę na duchowe aspekty człowieczeństwa. Ciemne i jasne strony ludzkiej natury rozpamiętuje w obliczu Boga, a dokładniej w świetle tajemnicy Chrystusa. Jego Ewangelia jest dobrą wieścią dla człowieka, nie tylko o Bogu, ale i o człowieku.

Człowiek a Prawo
Dla Żyda Prawo Mojżeszowe (Tora) było centrum życia, postępowania i religijności. Dla nawróconego Pawła tym centrum stał się Chrystus, który jest jedyną mocą prowadzącą do zbawienia. Apostoł broni wielokrotnie swej Ewangelii „wolnej od Prawa”. W Liście do Galatów osądza Prawo surowiej niż w Liście do Rzymian. Prawo nie jest w stanie pomóc człowiekowi. Przykazania pokazują, co jest dobre, a co złe, ale nie dają siły, by człowiek poszedł dobrą drogą.

Potrzebna jest moc Ducha Bożego, aby człowiek mógł sprostać wymogom Prawa. Ta moc została udzielona człowiekowi dzięki Chrystusowi, dlatego Paweł nazywa Go kresem Prawa. Po Chrystusie żyjemy już w „krainie łaski i wiary”, w której otrzymujemy sprawiedliwość Bożą, życie, Ducha Bożego. Prawo spełniło już swoją rolę w historii, jego epoka jest zamknięta. Człowiek wyzwolony spod jarzma Prawa zjednoczony z Chrystusem osiąga wolność ducha.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama