Nowy numer 48/2020 Archiwum

Jestem niezadowolony. Jak rozwiązać umowę z operatorem?

Umowę z Tele2 zawarłem w grudniu ub. r., ale dopiero po dokładnym wczytaniu okazało się, że to, co naopowiadał akwizytor, to bajki. Może rachunki są nieco niższe, ale przecież dalej muszę płacić także rachunek TP SA. Dlaczego? Jak rozwiązać umowę, z której nie jestem zadowolony? - Marek.

Informacja o tym, że usługa Tele2 funkcjonuje bez abonamentu, znajduje się w materiałach reklamowych firmy i rzeczywiście może wprowadzać w błąd. Gorzej, jeśli informację o konieczności opłacania abonamentu u dotychczasowego operatora, czyli TP SA ukrywają także akwizytorzy firmy, a takie przypadki miały miejsce. W 2004 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że spółka Tele2 naruszyła prawo, utrudniając konsumentom rezygnację z usług, a także nie udzielając im pełnej i rzetelnej informacji.

Podstawą wszczęcia postępowania przeciwko Tele2 były liczne skargi konsumentów, zarzucających operatorowi stosowanie praktyk naruszających ich prawa.

Tele2 jest pierwszym operatorem alternatywnym w Polsce. Nie posiada własnej infrastruktury, korzystając z łącz TP SA. Oferuje usługi połączeń przez prefiks i preselekcję. Wymaga podpisania umowy z operatorem i aktywnej linii opłacanej w TP SA. Abonent korzysta z usług przez preselekcję bądź każdorazowe wybieranie numeru dostępu (prefiksu) 1061. Do czasu realizacji zlecenia preselekcji abonent może korzystać z usług przez wybieranie prefiksu.

Nawet po uruchomieniu preselekcji, realizując połączenia lokalne, należy wybierać numer kierunkowy swego miasta (regionu). Tele2 składa zlecenie preselekcji w Telekomunikacji Polskiej SA w imieniu klienta oraz występuje w sprawach związanych z jego realizacją. Jeśli preselekcja nie jest aktywna, wybranie numeru bez prefiksu realizowane jest przez TP SA. Wówczas należność za połączenie bez prefiksu znajdzie się na rachunku TP SA.

Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama