Nowy numer 49/2023 Archiwum

Episkopat Czech zapewnia Benedykta XVI o poparciu

Biskupi Czech i Moraw zapewniają Benedykta XVI o swym poparciu w trudnej dla niego sytuacji. Wyrażają również "głębokie ubolewanie z powodu haniebnych ataków" na jego osobę.

W imieniu Episkopatu list do Benedykta XVI napisał jego przewodniczący abp Jan Graubner. Przyznaje, że wielkie wrażenie zrobił na biskupach niedawny list Papieża Seniora. Pokora połączona z wdzięcznością Bogu i ludziom to dla biskupów przykład do naśladowania. Twoja postawa – pisze ołomuniecki arcybiskup – przypomniała nam, że odnowa Kościoła wymaga nie tylko gorliwości i wiarygodnośći, ale również głębokiej pokory, płynącej z wewnętrznego zjednoczenia z Chrystusem Zbawicielem, który stał się ofiarą przebłagalną za grzechy świata. Dziękujemy Ci za Twój przykład – dodaje abp Graubner.

Przewodniczący czeskiego episkopatu wyraża też nadzieję, że oczyszczenie Kościoła będzie respektowało zarówno prawa ofiar, jak i ochronę fałszywie obwinionych. Podkreśla, że niezbędna jest w tym gotowość całej wspólnoty do pokuty i wyrzeczenia się wszystkiego, co uwłacza moralności.

Na zakończenie listu zapewnia Papieża Seniora o modlitwie i życzy mu wielu sił, aby mógł przetrwać ten trudny czas. Dziękuje też Benedyktowi XVI za jego wieloletnią posługę, która, jak podkreśla, wyda jeszcze wiele błogosławionych owoców.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama