Paulińska pielgrzymka ruszy 6 sierpnia

Pielgrzymce będzie przyświecać hasło "Józef Mąż Maryi". Pątnicy wyruszą na Jasną Górę 6 sierpnia ze stołecznego sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. To już 310. Warszawska Pielgrzymka Piesza.

O nowych zasadach pielgrzymowania poinformował PAP jej kierownik paulin o. Krzysztof Wendlik. Podkreślił, że zostały one podyktowane obowiązującymi zasadami sanitarnymi oraz troską o zdrowie pielgrzymów i służb zaangażowanych w bezpieczny przebieg pielgrzymki.

Co roku w ramach WPP, nazywanej także pielgrzymką "paulińską", pątniczy szlak przemierzało ponad 5 tys. osób. Jest ona jedną z najstarszych w Polsce. Pierwszy raz wyruszyła ze stolicy na Jasną Górę w 1717 r. 20 mężczyzn pod kierunkiem Antoniego Gromadzkiego poszło wówczas w pielgrzymce pokutnej, aby prosić o zatrzymanie epidemii dżumy.

W tym roku 310. Warszawska Pielgrzymka Piesza nazywana paulińską pójdzie na Jasną Górę pod hasłem "Józef Mąż Maryi". - Słowa te odnoszą się do treści zawartych w pierwszym rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza, które zwięźle ukazują życie św. Józefa, który jest nie tylko mężem Maryi, ale poprzez związek z Nią, staje się prawnym opiekunem - ojcem Jezusa z Nazaretu. W postaci św. Józefa ogniskuje się zatem nie tylko odwaga i dojrzałość, jako cechy odpowiedzialnej głowy rodziny oraz wiernego współmałżonka, ale przede wszystkim pełne ufności i pokorne oddanie się Bogu. W ten sposób św. Józef sankcjonuje niejako paradygmat cnoty męskości, wskazując jej źródło w relacji z Bogiem i w wiernym wypełnieniu Jego woli - zaznaczył o. Krzysztof Wendlik.

Pątnicy wyruszą 6 sierpnia ze stołecznego sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w Warszawie po mszy św. o godz. 6.00.

- Będziemy pielgrzymować w 22 autonomicznych grupach, za które będą odpowiadać przewodnicy grup. W każdej grupie na dzień dzisiejszy limit wynosi 300 osób nie wliczając osób zaszczepionych pełną dawki szczepionki przeciwko COVID - 19 - poinformował paulin.

Wyjaśnił, że "autonomiczność grup będzie polegała na zachowaniu bezpiecznego odstępu pomiędzy grupami w trakcie pokonywania trasy". - Na postojach poszczególne grupy będą miały wydzielone sektory do odpoczynku, noclegi ze wskazaniem na namioty również będą musiały być w wydzielonych i odrębnych gospodarstwach - wskazał kierownik pielgrzymki.

Powołując się na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego zaznaczył, że "w przypadku stwierdzenia u pątnika obecności wirusa SARS-Co-V 2, cała grupa podlega tzw. kwarantannie instytucjonalnej".

Zapewnił, że na całej trasie pątnicy będą mogli liczyć na pomoc medyczną. - Każda grupa będzie obsługiwana przez własny punkt medyczny. Główne punkty będą wyłącznie przeznaczone do celów konsultacyjnych i pomocy medycznej w poważniejszych przypadkach. Będą nam także towarzyszyły dwa ambulanse - poinformował paulin.

Wspomniał, że msze św. podczas trasy pielgrzymkowej będą sprawowane odrębnie w grupach pielgrzymkowych.

W dniach od 15 do 31 lipca zapisy na pielgrzymkę będą odbywały się poprzez stronę internetową: warszawa.paulini.pl Natomiast w dniach 1-5 sierpnia będzie można zapisać się stacjonarnie na ul Długiej 3 w Warszawie w kościele ojców paulinów w godz. od 9.00 do 19.00.

- Każdy z pątników przy zapisie będzie zobowiązany do akceptacji regulaminu WPP, klauzuli RODO oraz złożenia oświadczenia o przestrzeganiu reżimu sanitarnego - poinformował o. Wendlik.

Pauliński kościół św. Ducha w Warszawie został ogłoszony diecezjalnym sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2019 r. Zgodnie z decyzją kard. Kazimierza Nycza ma ono być miejscem kultu Najświętszej Maryi Panny, modlitwy w intencji życia poczętego i przebłagania za grzechy przeciwko życiu.

« 1 »