Nowy numer 32/2022 Archiwum

Franciszek apeluje o umorzenie długu najuboższych krajów i ochronę bioróżnorodności Ziemi

Inicjatywa Czasu dla Stworzenia pod hasłem "Jubileusz dla Ziemi" rozpocznie się w Światowym Dniu Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego.

Apel o umorzenie długu najuboższych krajów, przywrócenie równowagi klimatycznej m.in. poprzez ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie, ochrona różnorodności biologicznej Ziemi - to niektóre z konkretnych postulatów papieża Franciszka, zawartych w jego orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Dokument przypomina wiernym, że świat stworzony jest darem i odbiciem Stwórcy i, że tylko konkretnie wyrażane miłość i szacunek dla Boga i stworzenia mogą doprowadzić człowieka do wiecznego szczęścia, które jest jego powołaniem.

Swoją refleksję na temat ochrony świata stworzonego papież Franciszek buduje wokół pojęcia jubileuszu - w związku z tematem tegorocznego Czasu dla Stworzenia, ekumenicznej inicjatywy, która, pod hasłem "Jubileusz dla Ziemi" rozpocznie się w Światowym Dniu Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego i potrwa do 4 października.

Ojciec święty przypomina w orędziu, że zgodnie z rozumieniem biblijnym, "Jubileusz jest świętym czasem służącym przypomnieniu, powrotowi, odpoczynkowi, naprawianiu i radości". Nawiązując do czasu przypomnienia, zachęca wiernych, by w tym czasie przypominali sobie o swoim powołaniu do życia wiecznego, a także o powołaniu do życia w miłości względem Stwórcy i rodziny ludzkiej. "Trzeba nam stale pamiętać, że „wszystko jest ze sobą powiązane i że autentyczna troska o nasze życie i naszą relację z naturą jest nierozerwalnie związana z wymiarem sprawiedliwości i braterstwa oraz wierności wobec innych" - pisze papież, nawiązując do encykliki Laudato si'.

Mówiąc o jubileuszu, jako czasu powrotu, Franciszek zachęca do powrotu do Boga. "Nie można żyć w harmonii ze stworzeniem, nie będąc w pokoju ze Stwórcą, który jest źródłem i przyczyną wszystkich rzeczy" - przypomina. Wzywa też do przywrócenia wolności i sprawiedliwości wśród ludzi. "Jubileusz jest czasem dawania wolności uciśnionym i tym wszystkim, którzy są zakuci w dyby różnych form współczesnego niewolnictwa, z handlem ludźmi i pracą małoletnich włącznie" - pisze. Za św. Bonawenturą zachęca też do życia w harmonii ze stworzeniem, które jest odbiciem Stwórcy. "Słuchajmy tętna stworzenia. Ujrzało ono bowiem światło, aby ukazać i przekazać chwałę Boga, aby pomóc nam odnaleźć w jego pięknie Pana wszystkich rzeczy i do Niego powrócić" - zaprasza.

Trzecia część papieskiej refleksji poświęcona jest jubileuszowi, jako okazji do odpoczynku - zarówno odpoczynku człowieka, jak też Ziemi, poddawanej przez stulecia brutalnemu wyzyskowi. Ojciec święty zachęca przy tej okazji do wyciągnięcia konkretnych wniosków ze zmiany stylu życia wymuszonej przez tegoroczną pandemię, w czasie której "można było stwierdzić, że Ziemia może odżyć, jeśli pozwolimy jej odpocząć: powietrze stało się czystsze, woda bardziej przejrzysta, gatunki zwierząt powróciły do wielu miejsc, z których zniknęły". Dalej papież zachęca: "Pandemia doprowadziła nas na rozdroże. Musimy wykorzystać ten decydujący moment, aby położyć kres działalnościom i zamierzeniom zbędnym i destrukcyjnym, a także pielęgnować wartości, powiązania i projekty służące rozwojowi życia. Musimy przeanalizować nasze nawyki w zakresie zużycia energii, konsumpcji, transportu i odżywiania. Musimy usunąć z naszych gospodarek aspekty nieistotne i szkodliwe oraz stworzyć owocne sposoby handlu, produkcji i transportu dóbr".

Czwarta część, to papieski apel o "sprawiedliwość naprawczą", której celem jest naprawa "pierwotnej harmonii stworzenia i uzdrowienia zagrożonych relacji międzyludzkich". Ojciec święty podaje konkretne postulaty, które miałyby do tego doprowadzić: "Ponawiam swój apel o umorzenie zadłużenia krajów najsłabszych w świetle poważnych skutków kryzysu zdrowotnego, społecznego i gospodarczego, z jakim borykają się one w wyniku Covid-19. Trzeba też zapewnić, aby bodźce do odrodzenia, które są opracowywane i wdrażane na szczeblu globalnym, regionalnym i krajowym, były rzeczywiście skuteczne, z polityką, ustawodawstwem i inwestycjami skoncentrowanymi na dobru wspólnym i by zapewniały osiągnięcie globalnych celów społecznych i środowiskowych". Wśród koniecznych działań wymienia też troskę o naprawę Ziemi, m.in. poprzez ochronę jej bioróżnorodności i dołożenie wszelkich starań na rzecz ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej progu 1,5°C.

Na koniec, w refleksji poświęconej przeżywaniu jubileuszu, jako czasu radości, papież Franciszek zachęca do radosnego i pełnego wdzięczności dostrzegania wielu działań ludzkich i natchnień Ducha Świętego, które sprawiają, że we współczesnym świecie coraz więcej kroków podejmowanych jest z myślą o ochronie stworzenia i ratowaniu Ziemi - także poprzez ekumeniczne inicjatywy, jak Czas dla Stworzenia.

"Cieszmy się, ponieważ w swojej miłości Stwórca wspiera nasze skromne wysiłki na rzecz Ziemi. Jest ona również domem Bożym, gdzie Jego Słowo „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14), miejscem, które zesłanie Ducha Świętego nieustannie odnawia" - konkluduje Ojciec święty.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama