Nowy numer 25/2021 Archiwum

Serce Pięcioksięgu

Naród wybrany będzie wielokrotnie łamał to przymierze. Ale Pan Bóg nie będzie się zniechęcał.

To najdłuższy opis pobytu biblijnych bohaterów w jednym miejscu – pod Bożą górą Synaj, którą tradycje starotestamentowe nazywają także Horebem. Opis wydarzeń i spraw, jakie tam się dokonały, zajmuje niemal jedną trzecią Księgi Wyjścia, całą Księgę Kapłańską i 10 rozdziałów Księgi Liczb. Dopiero w tej ostatniej autor biblijny zapisał: „Drugiego roku, dwudziestego dnia drugiego miesiąca, podniósł się obłok znad Przybytku Świadectwa. Izraelici rozpoczęli swą podróż z pustyni Synaj, przestrzegając postojów. Obłok zatrzymał się dopiero na pustyni Paran” (10,11-12).

Dziś słyszymy, że „po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni”. W Księdze Wyjścia znajdziemy opis objawienia się Pana Boga, który przekaże Mojżeszowi Prawo i przymierze. Poznamy instrukcje dotyczące budowy sanktuarium i jego wyposażenia. Po nich nastąpi narracja o buncie narodu, który stworzył złotego cielca, i o odnowieniu przymierza. Na koniec Księga Wyjścia opowiada o budowie sanktuarium, w którym zamieszkała chwała Boga Pana.

Przybycie na pustynię Synaj miało przynieść rychłe objawienie narodowi Pięcioksięgu (Dekalogu – tablicy z Bożymi przykazaniami). Zanim to miało nastąpić – i o tym dziś czytamy – Pan Bóg przypomina Izraelitom, kim są dla Niego. W kontekście pokonanych Egipcjan są tymi, których Pan „niósł na skrzydłach orlich” i przywiódł. Warto zwrócić uwagę na to, że Pan Bóg nie mówi, iż przywiódł ich w miejsce bezpieczne, dalekie od wrogich Egipcjan, ale „do siebie”. „Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów” – zapewnia Pan, ale warunkuje to: „Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza”.

Naród wybrany będzie wielokrotnie łamał to przymierze. Ale Pan Bóg nie będzie się zniechęcał. Będzie je wielokrotnie odnawiał i nawiązywał od nowa, zapowiadając jednocześnie przymierze ostatnie, pełne i doskonałe. Ono ziści się dzięki zbawczemu dziełu Syna Bożego. A On, Jezus Chrystus, zanim na krzyżu dokona zbawienia, będzie przygotowywał nowy lud wybrany czasów ostatecznych, Kościół. Jego filarami staną się apostołowie. I to o ich wyborze, w kontekście stawienia się Izraela pod Synajem, czytamy w dzisiejszym fragmencie Mateuszowej Ewangelii. •

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama