Nowy numer 15/2024 Archiwum

Prawdziwe oblicze Marii Magdaleny

Wokół postaci Marii Magdaleny narosło wiele legend. Mają one jednak niewiele wspólnego z prawdą zawartą na kartach Ewangelii.

Nie znajdziemy w Piśmie Świętym informacji o tym, że Maria Magdalena trudniła się prostytucją. Dowiemy się natomiast, że Chrystus uwolnił ją spod władzy siedmiu złych duchów i od tego momentu Magdalena wiernie za Nim podążała.

Ewangeliści zwracają uwagę na ogromną miłość, jaką Miriam z Magdali miała względem Mistrza. Ks. Krzysztof Wons ukazuje jej drogę od uzdrowienia do bliskiej relacji z Bogiem.

Analizując teksty ewangeliczne, przedstawia historię Marii aż do śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Nie pomija w swych rozważaniach analizy oryginalnego tekstu, przybliżając literalny i duchowy sens historii Marii. Pokazuje, jak na przestrzeni dziejów ewoluowało wyobrażenie na temat tej postaci biblijnej.

Autor zwraca uwagę, że bohaterka, podobnie jak apostołowie, została wybrana i nie ustępowała w niczym ich uczniostwu, momentami wykazując większą wierność niż Dwunastu. Uczy, że każdy z nas może odkryć siebie na tej drodze. Pisze:

„Wydaje się, że Jan, eksponując od początku jej osobę, pomaga znaleźć własne miejsce w Kościele wszystkim Magdalenom, które choć obciążone własną historią życia, odnalazły w Jezusie miłość, jakiej przez całe życie szukały”.

Opętanie przez siedem złych duchów to symbolicznie spustoszenie w każdej sferze życia. Jednak opowieść o Magdalenie pokazuje, że Bóg jest większy niż jakiekolwiek przeciwności w naszym życiu.

Krzysztof Wons SDS
Uczennica i oblubienica
Salwator
Kraków 2018
ss. 184

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy