Nowy numer 33/2018 Archiwum

Dziś wspominamy spowiednika św. siostry Faustyny

Urodził się 1 listopada 1888 roku na Wileńszczyźnie w ubogiej rodzinie szlacheckiej, pielęgnującej tradycje patriotyczne.

Mimo to rodzice zadbali o podstawowe wykształcenie dzieci. Wybór drogi życiowej i wczesne odczytanie powołania Michał zawdzięcza ich moralnej postawie, głębokiej pobożności i miłości rodzicielskiej. 

W 1910 r. Michał Sopoćko rozpoczął czteroletnie studia w Seminarium Duchownym w Wilnie. Cztery lata później rozpoczął kapłańską posługę w parafii Taboryszki koło Wilna. 

W kolejnych latach odbył studia na Uniwersytecie Warszawskim i w Wyższym Instytucie Pedagogicznym. Będąc od 1932 r. spowiednikiem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ks. Sopoćko spotkał siostrę Faustynę Kowalska, która od maja 1933 r. została jego penitentką. Spotkanie to okazało się ważne dla obojga. Ona znalazła w nim mądrego spowiednika, który był inspiratorem powstania jej "Dzienniczka", a on za jej przyczyną stał się czcicielem Miłosierdzia Bożego i stworzył podstawy teologiczne kultu. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. 


Jeszcze przed wojną ks. Michał Sopoćko zaczął prowadzić intensywną akcję trzeźwościową w ramach Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. W latach 50. zorganizował szereg kursów katechetycznych dla zakonnic i osób świeckich, a także wykłady otwarte o tematyce religijnej przy parafii farnej w Białymstoku. W 1962 r. przeszedł na emeryturę, ale do końca swych dni uczestniczył aktywnie w życiu diecezji, pracował naukowo i publikował. 

Zmarł w domu Sióstr Misjonarek w Białymstoku 15 lutego 1975 r. 

30 listopada 1988 r. dokonano ekshumacji zwłok ks. Michała Sopoćki w celu przeniesienia ich do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. 28 września 2008 r. w tym właśnie sanktuarium miała miejsce uroczysta beatyfikacja ks. Michała.

Czytaj także:

« 1 »

Zobacz także

 • Sopociak
  15.02.2018 10:13
  Wzór dla dzisiejszych kapłanów (popatrzcie na jego aktywność i już powszechnie podziwiany styl życia ubogiego) . Dzięki Bogu za niego.
  doceń 2
 • Moria
  15.02.2018 12:59
  bł. Michał Sopoćko († 1975), kierownik duchowy św. Faustyny Kowalskiej:
  -----------------------------------------------------
  <Szatan to wytrawny psycholog, nie do wszystkich idzie ze wszystkim, gdyż wie gdzie, kiedy i w jaki sposób kusić odpowiednio. My nie zdajemy sobie sprawy, jak ważną jest praca opanowanego temperamentu, charakteru, skłonności. A diabeł uważa pilnie, jakie są temperamenty, wiek i charaktery. Inaczej zabiera się do duszy wesołej, inaczej do ponurej, inaczej do prędkiej, inaczej do powolnej, inaczej do mającej urząd jaki, a inaczej do zamiatającej korytarz. On karze swoim wysłannikom dostosowywać się do okoliczności życia wewnętrznego, czy dusza boi się grzechu ciężkiego, czy lekceważy powszedni, czy kocha Boga, czy zna siebie, czy ceni drobne rzeczy, czy nie pomija milczenia nakazanego?
  On inaczej nie może się dostać do serca, jak przez nakłanianie do uchybień z początku drobnych, chce rozluźnić sumienie, uśpić je, patrzy czy jesteśmy dumni i pewni siebie, czy cnoty tylko pozorne, czy jesteśmy leniwi lub pilni, czy ostrożni lub lekkomyślni.
  Raz uderza gwałtownie, to podchodzi powoli i budzi zniechęcenia /Bóg mnie opuścił i nie chce mnie/. Przychodzi nieraz z głupstwem i przeraża bluźnierstwami, przedstawia bezowocność praktyk, by duszę zniechęcić. Wówczas dusze wystrzegają się tylko grzechów ciężkich, tolerują skłonności do mniejszych, otrzymują w ten sposób trujący zastrzyk, stronią od umartwień, odzierają się z nadprzyrodzoności, tracą delikatność i okrywają się warstwą jakąś nieczułą, przywiązują się do siebie, wyrabiają upór woli, słuszność własnego rozumu i kierują się same.
  Aż wreszcie powoli diabeł nakłania do grzechu ciężkiego.
  Przypatrzmy się własnej duszy, gdyby ona nie była takim skarbem, to by szatan nie kusił. Trzymajmy się na baczności i zmysły swe na wodzy, trzymajmy się reguł, powinności, a w razie pokusy otwierajmy swą duszę spowiednikowi, by się ustrzec samowoli wewnętrznej, będącej podatnym gruntem dla pokus szatana. (...)
  Oto szatan za nikogo nie cierpiał i cierpieć nie będzie, a Chrystus gotów jeszcze raz umrzeć za każdego z nas i za mnie. Jakże to często zapominamy o tym i spełniamy wolę wroga Zbawiciela naszego. Manifest naszego Mistrza jest jasny: "Błogosławieni ubodzy duchem" zaprzeć się siebie; "Błogosławieni czystego serca"- czyli stać się jak dziecię. "Błogosławieni, gdy was prześladować będą"... "Radujcie się i weselcie"... (por Mt 5, 3nn).
  Wylaniem krwi swej i łaską Chrystusa dopomaga nam, wzmacnia wolę i oświeca rozum.
  Rzucił jakby pomost nad przepaścią, oddzielającą nas od Boga. Nie żałował największej ofiary, byle tylko pojednać nas z Ojcem. A ja czy szłam dotychczas drogą ofiary. Czy nie szukam wszędzie własnego zadowolenia? Wezmę duszę w swe ręce i będę się przypatrywać, czy ona odpowiada programowi Królestwa Chrystusa.>

  źródło:
  REKOLEKCJE Z KS. MICHAŁEM SOPOĆKO
  http://www.faustyna.eu/rekolekcje_pl.htm
  doceń 2
 • Gość
  15.02.2018 15:52
  LITANIA DO BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI
  29 stycznia 2015
  Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia - módl się za nami.
  Błogosławiony Michale, niestrudzony apostole Miłosierdzia Bożego, - módl się za nami.
  Kapłanie według Serca Bożego,
  Niezłomny w świętej wierze,
  Miłujący Boga nade wszystko,
  Pokładający nadzieję w Bogu,
  Posłuszny woli Bożej,
  Dążący wytrwale do świętości,
  Przykładzie cnót ewangelicznych,
  Rozmiłowany w Eucharystii Świętej,
  Żyjący duchem modlitwy,
  Cierpliwie znoszący trudy życia,
  Doświadczony cierpieniem,
  Oddany służbie Bożej,
  Wierny synu Kościoła,
  Pokorny sługo Chrystusa,
  Wzorze życia kapłańskiego,
  Głosicielu Ewangelii Chrystusa,
  Nauczycielu żywej wiary,
  Szafarzu sakramentów świętych,
  Gorliwy duszpasterzu,
  Zatroskany o zbawienie ludzi,
  Przewodniku na drogach świętości,
  Mądry kierowniku duchowy,
  Spowiedniku pełen miłosierdzia,
  Dbający o chrześcijańskie rodziny,
  Wychowawco dzieci i młodzieży,
  Nauczycielu i opiekunie powołanych do służby Bożej,
  Mistrzu i przyjacielu kapłanów,
  Duszpasterzu wiernych świeckich,
  Apostole trzeźwości,
  Budowniczy świątyń Pańskich,
  Dzielny kapelanie żołnierzy,
  Miłujący Ojczyznę i naród polski,
  Prowadzony przez miłosierną Opatrzność Bożą,
  Obdarowany miłosierdziem w religijnej rodzinie,
  Powołany przez miłosierdzie Boże do służby kapłańskiej,
  Ugruntowany przez miłosierdzie Boże w cnotach kapłańskich,
  Przygotowany przez Boga na głosiciela i świadka Jego miłosierdzia,
  Wybrany przez miłosierdzie Boże na spowiednika św. Faustyny,
  Wprowadzający św. Faustynę na szczyty świętości,
  Umacniający św. Faustynę w wierności Bożym natchnieniom,
  Wspomagający św. Faustynę w zrozumieniu Bożych objawień,
  Przejęty dogłębnie tajemnicą Bożego miłosierdzia,
  Zgłębiający wytrwale orędzie miłosierdzia Bożego,
  Posłuszny wezwaniu do apostolstwa Miłosierdzia Bożego,
  Ukazujący miłosierdzie Boga w dziełach Jego,
  Ukazujący miłosierdzie Boga w stworzeniu świata i człowieka,
  Ukazujący objawienie miłosierdzia Boga w Jezusie Chrystusie,
  Ukazujący wielkość miłosierdzia Boga w tajemnicy Odkupienia,
  Ukazujący miłosierdzie Boga w dziełach Ducha Świętego,
  Spełniający do końca misję św. Faustyny,
  Zabiegający o święto Miłosierdzia Bożego,
  Sławiący Najmiłosierniejszego Zbawiciela w Jego obrazie,
  Troszczący się o poprawność kultu Miłosierdzia Bożego,
  Głoszący światu Ewangelię miłosierdzia,
  Wielbiący Boga w Jego niezmierzonym miłosierdziu,
  Wypraszający miłosierdzie Boże dla nas i całego świata,
  Świadczący miłosierdzie bliźnim,
  Doświadczony przeciwnościami w misji apostolskiej,
  Naznaczony cierpieniem w apostolskim trudzie,
  Nieskończenie ufający miłosierdziu Bożemu,
  Wielki czcicielu Matki Miłosierdzia

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K. Wybrał go Bóg na swego wiernego sługę
  W. Aby był głosicielem i świadkiem Jego niezmierzonego miłosierdzia

  Módlmy się.
  Boże, Ojcze miłosierdzia, który w bezmiarze swej miłości stworzyłeś człowieka i odkupiłeś go w Synu swoim, Najmiłosierniejszym Zbawicielu,
  wejrzyj na naszą modlitwę, którą przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, ufni w Twe hojne miłosierdzie do Ciebie zanosimy, zlej na nas strumienie łask Twego miłosierdzia i doprowadź do wiecznego zbawienia.
  W. Amen.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Modlitwa o uproszenie łask

  za wstawiennictwem Bł. Michała Sopoćki, Kapłana

  Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego ks. Michała Sopoćkę apostołem Twego nieograniczonego Miłosierdzia i żarliwym czcicielem Maryi, Matki Miłosierdzia. Spraw, abym dla rozsławienia Twego Miłosierdzia i rozbudzenia ufności w Twoją dobroć, otrzymał(a) łaskę … za jego wstawiennictwem, o którą Cię proszę przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Ojcze nasz…,Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  MODLITWA o kanonizację Bł. Ks. Michała Sopoćki

  Wszechmogący Boże, Ty z ojcowską dobrocią przygarniasz tych,którzy ze skruchą i nadzieją zbliżają się do Ciebie, by doznać Twojego miłosierdzia i zlewasz strumienie łask na wzywających orędownictwa błogosławionego Michała, prezbitera. Racz wsławić nowymi cudami i łaskami oraz włączyć do grona świętych Kościoła swojego wiernego Sługę, który słowem, czynem i świadectwem życia głosił i przybliżał światu tajemnicę niezgłębionego Miłosierdzia, objawionego najpełniej w Synu Twoim Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  doceń 1

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama