Nowy numer 21/2018 Archiwum

Miliony na deprawację

Z Funduszy Norweskich finansowane były w Polsce organizacje LGBT, które promują zachowania sprzeczne z moralnością i prawem naturalnym. Sama Kampania Przeciw Homofobii otrzymała z tego źródła ponad 800 tys. złotych.

Aktywność środowisk LGBT w Polsce może zdumiewać, gdyż pod względem liczebności grupy te skupiają margines społeczeństwa. Tymczasem w naszym kraju bardzo dynamicznie działa kilkadziesiąt organizacji reprezentujących interesy osób LGBT. Głośno domagają się dla nich szczególnych praw i przywilejów, przygotowują projekty ustaw sejmowych, organizują manifestacje i wiece, realizują programy promujące ich zachowania seksualne czy wytaczają procesy osobom, które oskarżają o dyskryminację i nietolerancję.

Rodzi się pytanie, w jaki sposób tak małe środowisko jest w stanie podejmować tak szeroko zakrojoną działalność. Jedną z odpowiedzi są kwestie finansowe. Otóż organizacje te otrzymywały na realizację swoich programów setki tysięcy złotych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jest to specjalny program, polegający na bezzwrotnej pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej ze strony Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, które do UE nie należą.

Eldorado dla lewicy

Celem programu jest m.in. zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG, ale także rozwój „europejskich wartości”, czyli na przykład demokracji, praworządności i tolerancji. To ostatnie pojęcie pozwala na przekazywanie pieniędzy organizacjom LGBT, które mają na sztandarach tolerancję, rozumianą jako pełna akceptacja ich zachowań i chroniące je szczególne przywileje prawne.

W Polsce operatorem funduszy dla organizacji pozarządowych była założona przez George’a Sorosa Fundacja im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. W latach 2013–2016 wysokość dotacji z funduszu EOG wynosiła 37 mln euro, a więc była to bardzo duża kwota. Pomimo że przekazywanie środków organizacjom pozarządowym odbywało się na drodze konkursu, to operator ustalał kryteria i podejmował ostateczną decyzję, kto będzie ich beneficjentem. Właśnie wybór podmiotów, które otrzymały wsparcie, budzi protesty.

Jak informuje Fundacja Batorego, w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” 667 organizacji pozarządowych zrealizowało 617 projektów, które były dotowane łącznie kwotą 131 mln złotych. Wśród tych organizacji zdecydowaną przewagę miały podmioty o orientacji lewicowo-liberalnej, w tym również LGBT. Otrzymały one potężne środki na przeciwdziałanie dyskryminacji m.in. ze względu na płeć lub orientację seksualną. Warto przy tym mieć świadomość, że duża część projektów polegała na spotkaniach z ludźmi, więc zakres ich oddziaływania w społeczeństwie był bardzo szeroki. Być może stąd w badaniach opinii publicznej akceptacja dla zachowań nieheteroseksualnych wzrasta.

Genderowa „dyskryminacja”

W ramach programu „Obywatele dla Demokracji” realizowanych było 7 działów tematycznych. Dwa z nich – „Zwalczanie dyskryminacji” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu” wykonywały m.in. organizacje promujące zachowania homoseksualne, genderową koncepcję płci kulturowej, aborcję czy uznanie za małżeństwo związków jednopłciowych. Treści te znajdowały się także w dziale „Dzieci i młodzież”.

Z danych, do których dotarł GN, wynika, że w ramach tych trzech działów realizowane było aż 349 projektów, a więc więcej niż połowa. Najwięcej środków trafiło do działu „Zwalczanie dyskryminacji” – ponad 24 mln 800 tys. zł, a do tych trzech łącznie ponad 73 mln 650 tys. zł, a więc większość. Oczywiście nieuprawnione jest twierdzenie, że większość projektów dotyczyło LGBT, ale szacunkowo było to ok. 11 proc., czyli ponad 11 mln złotych.

Oczywiście środki trafiały również do inicjatyw, które nie były związane wprost z ideologią lewicowo-liberalną. Dotyczyły na przykład spraw zdrowotnych czy przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Jednak nawet takie projekty, które wydawały się neutralne aksjologicznie, często realizowane były z perspektywy lewicowo-liberalnej. Na przykład w ramach tematyki „Nowe technologie” Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych otrzymało ponad 381 tys. zł na program „Hate over – jestem wolny od mowy nienawiści”. Polegał on na przeciwdziałaniu przejawom nienawiści w internecie, m.in. również w stosunku do środowisk LGBT.

Z kolei projekt „Ośrodek Pozytywnego Dialogu”, realizowany ze wsparciem ponad 230 tys. zł przez Fundację Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera, miał na celu przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet na terenach wiejskich. Tyle że chodziło o dyskryminację lesbijek.

Promocja rozwiązłości

Wśród beneficjentów funduszy na pierwszy plan wysuwają się organizacje promujące inne niż normalne zachowania seksualne, czyli grupy LGBT. Z zestawienia finansowego całego programu wynika, że olbrzymie środki dostała Kampania Przeciw Homofobii, jedna z najaktywniejszych organizacji promujących homoideologię. Na realizację trzech projektów otrzymała łącznie ponad 800 tys. złotych.

Wśród kilkudziesięciu organizacji działających na rzecz środowisk LGBT beneficjentami funduszu EOG były m.in. Lambda Warszawa (ponad 740 tys. zł), Fundacja Feminoteka (ponad 300 tys. zł m.in. na promocję ideologii gender), także na gender ponad 260 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

Uwagę zwraca projekt „Równość małżeńska dla wszystkich” zrealizowany przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Za blisko 225 tys. zł z funduszy EOG podjęło ono działania na rzecz prawnego uznania związków jednopłciowych za małżeństwa. Rezultatem tego projektu było opracowanie „Strategii wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce na lata 2016–2025” wraz z towarzyszącymi jej narzędziami prawnymi.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej dostało aż 344 tys. na projekt zajmujący się przeciwdziałaniem przestępstwom z nienawiści, m.in. wobec osób deklarujących nieheteroseksualną orientację płciową.

« 1 2 »
oceń artykuł