Nowy numer 38/2023 Archiwum

Posłał swojego Syna nie w miejsce idealne, ale między ludzi, których znał

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Mt 1,1

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.


Szczegółowy opis rodowodu Jezusa świadczy o ciągłości dziejowej, ale i o wypełnieniu proroctwa. Mesjasz miał być przecież z rodu Dawida, tak mówiło pismo. Trzykrotnie powtórzona liczba 14, czyli powtórzenie 6 razy świętej liczby 7, mówi już sama za siebie. Z chwilą nadejścia Chrystusa rozpocznie się siódmy cykl czasu, a więc jego pełnia. Ileż to przeróżnych istnień ludzkich, odrębnych życiowych historii, życiorysów chwalebnych, ale i przegranych. Bóg posłał swego umiłowanego Syna nie w miejsce idealne, lecz między ludzi, których tak dobrze przez wieki poznał. Widział piękno czynów Abrahama, Izaaka, Jakuba, Rut, ale też bezbożność Manessesa i zbrodnie, których dopuścił się Dawid. Wśród wymienionych kobiet znajdziemy też grzesznice i cudzołożnice: Tamar, Rachab… A Pan Bóg zsyła nam swojego Syna – Mesjasza – Odkupiciela. Bramą, którą przychodzi do nas Jezus, jest Maryja, najpiękniejsza z niewiast, przeczysta i niepojęta w swej pokorze i ufności. Jedyna godna, by Słowo mogło stać się ciałem. Wypowiedziawszy swoje „fiat”, uratowała nasz świat.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast