Kandydaci a kwestie światopoglądowe

10 maja odbędą się wybory prezydenckie. Katolicka Agencja Informacyjna zebrała wypowiedziane w innych mediach poglądy niektórych kandydatów na kwestie światopoglądowe, w tym stosunek do in vitro, aborcji, kary śmierci czy jednopłciowych związków partnerskich.

Kara śmierci

Jakie jest zdanie kandydatów na najwyższy urząd w państwie na temat kary śmierci?

„Nie dopuszczam” – odpowiada krótko Magdalena Ogórek.

A Adam Jarubas? „Nie. Praktyka cywilizowanych krajów pokazuje, że takie rozwiązanie nie ma zastosowania w kodeksie karnym” – dodaje kandydat PSL.

W 2010 r. podczas prezydenckich prawyborów w PO Bronisław Komorowski zadeklarował: „zawsze byłem przeciwko karze śmierci”.

Według Janusza Korwin-Mikkego, katolik występujący przeciwko karze śmierci jest jawnym heretykiem. - Pan Bóg mówi bowiem (Wj 21, 14 - tuż po wręczeniu Mojżeszowi Dekalogu, Wj 20): ‘A gdyby ktoś bliźniego swego umyślnie zasadziwszy się podstępem zabił – i od ołtarza Mego weźmiesz go i zabijesz!’” - czytamy w kwestionariuszu kandydata w serwisie Mamprawowiedziec.pl. Korwin-Mikke konsekwentnie od lat opowiada się za „karą śmierci dla morderców”.

Grzegorz Braun popiera m.in. karę śmierci w konkretnych przypadkach: "Jako stanowczy przeciwnik odbierania Polakom praw, którymi cieszyć się mogą inne narody, jest zwolennikiem niereglamentowanego prawa do posiadania broni. Jest zwolennikiem kary śmierci dla zbrodniarzy – za zabójstwo z premedytacją, zdradę stanu, szpiegostwo i dezercję w obliczu wroga."(za portalem wyborczym kandydata na urząd prezydenta)


Polityka rodzinna

KAI zebrała także opinie kandydatów na temat polityki państwa wobec rodzin, jej modelu i planów rozwoju na najbliższą przyszłość.

Adam Jarubas opowiada się m.in. za „wsparciem działań na rzecz dzietności”. Chce też poprawy infrastruktury, to znaczy budowy nowych żłobków i przedszkoli. Popiera ponadto wprowadzenie zachęt podatkowych, które wsparłyby politykę rodzinną (np. zwiększenie ulgi na drugie dziecko, niepobieranie podatków za trzecie i więcej dzieci). „Jednym z elementów polityki wspierającej polską rodzinę powinny być też zachęty dla firm przyjmujących powracające kobiety (macierzyńskie) i mężczyzn (tacierzyńskie) na rynek pracy” – uważa kandydat ludowców.

„Polska rodzina potrzebuje dziś pracy, mieszkań, pomocy państwa, solidnej opieki zdrowotnej. Potrzebuje uczciwych kredytów, godnych emerytur dla seniorów” – można wyczytać z programu wyborczego Andrzeja Dudy. Kandydat ten opowiada się m.in. za prawem rodziców do decydowania o edukacji swoich dzieci. Chce przyznania 500 zł na każde dziecko, poczynając od drugiego (dla rodzin o najniższych dochodach – na każde dziecko), dostępu do bezpłatnych przedszkoli oraz cofnięcia ustawy, która podniosła wiek emerytalny do 67. roku życia.

Zdaniem Magdaleny Ogórek, trzeba „maksymalnie pomagać w tworzeniu rodziny i posiadaniu dzieci”.

Wśród propozycji Bronisława Komorowskiego zebranych przez serwis Mamprawowiedziec.pl są m.in. poprawa sytuacji mieszkaniowej młodych rodzin, w tym wsparcie rozwoju programu budowy mieszkań na wynajem z niskim czynszem, sprzyjający rodzicom czas pracy, elastyczny system urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem oraz lepsza dostępność do miejsc edukacji i opieki. Aby to ułatwić, prezydent zamierza doprowadzić do przyjęcia przez sejm nowelizacji kodeksu pracy. Ma to być polityka rodzinna, której celem jest stworzenie warunków do trwałego wzrostu dzietności, a to było i jest jednym ze strategicznych priorytetów obecnej prezydentury. - Priorytet ten będzie kontynuowany w następnej kadencji - uważa Bronisław Komorowski.

Konkretne rekomendacje zawarte w jego programie są już realizowane. Przyjęty został nowy system ulg podatkowych na dzieci, z którego skorzysta ponad milion polskich rodzin. Powstała także Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz sieć ponad trzystu Kart wydawanych przez samorządy, oferujące wiele zniżek rodzinom z kilkorgiem dzieci.

Do 2020 r. priorytetem Bronisława Komorowskiego jest także kontynuowanie reformy systemu emerytalnego, która bez wzrostu obciążeń pracujących Polaków spowoduje, że osoby starsze będą miały dochody zapewniające im godne warunki życia. Stopniowe podnoszenie w ciągu najbliższych 25 lat wieku emerytalnego przełoży się wprost na wyższe emerytury. Sytuacja przyszłych emerytur, zdaniem prezydenta, nie powinna być jednak przedmiotem gry w kampanii wyborczej.

Grzegorz Braun w ankiecie przeprowadzonej przez Fundację Pro mówi: "Uważam, że stosunek do życia, małżeństwa i rodziny jest w ogóle jednym z głównych kryteriów wartości, prawowitości i efektywności każdego systemu prawnego, każdego państwa, każdej cywilizacji. Nota bene: z tego właśnie względu kwestionuję prawowitość aktualnego rządu warszawskiego (którego dla uniknięcia możliwych nieporozumień nie nazywam polskim). Rząd ten przyzwala bowiem, ba, wręcz sam inicjuje kolejne akty wrogie wobec polskiej rodziny – działając przeciwko prawu naturalnemu, godząc we władzę rodzicielską, tworząc gwarantowany popyt na usługi przemysłu „in vitro”, implementując ideologię „gender” do polskiego systemu prawnego, inicjując dezinformację i deprawację nieletnich za pomocą państwowego przymusu edukacyjnego".

 

 

 

 

« 1 2 3 4 »
oceń artykuł Pobieranie..