Kandydaci a kwestie światopoglądowe

10 maja odbędą się wybory prezydenckie. Katolicka Agencja Informacyjna zebrała wypowiedziane w innych mediach poglądy niektórych kandydatów na kwestie światopoglądowe, w tym stosunek do in vitro, aborcji, kary śmierci czy jednopłciowych związków partnerskich.

Odpowiedzi większości kandydatów okazały się lakoniczne, a ponadto nie wszyscy najlepiej prezentujący się w sondażach przedwyborczych uznali za zasadne poinformować obywateli o swojej opinii na kwestie światopoglądowe. Z powodu braku aktualnych deklaracji programowych, koniecznością było sięganie nawet po wypowiedzi sprzed kilku lat.

Uzupełniliśmy depeszę KAI o informacje dotyczące Grzegorza Brauna. Kandydat ten został pominięty w sondażu przeprowadzonym przez KAI z nieznanych redakcji Gościa Niedzielnego powodów.

Kandydaci a kwestie światopoglądowe   Przed oddaniem głosu dobrze jest dokładnie poznać poglądy kandydatów Przemysław Kucharczak /Foto Gość

In vitro – dopuszczalność i finansowanie z budżetu

KAI zapytała kandydatów, czy są za legalizacją prawną procedury in vitro i finansowaniem jej z pieniędzy publicznych? „Tak” – odpowiada Magdalena Ogórek, dodając, że państwo powinno określić normy prawne dotyczące tej kwestii. „Biorąc pod uwagę sytuację finansową wielu rodzin, które chcą mieć dzieci, musimy pomagać” – dodała.

„Jeżeli przedstawiciele narodu wyrażą jego wolę w taki sposób, to ja na pewno nie będę wetowała nigdy w życiu żadnych spraw światopoglądowych” – zastrzegła kandydatka na urząd prezydenta z ramienia SLD.

Za legalizacją in vitro jest także Adam Jarubas – „ale z wyraźnym zakazem manipulacji genetycznych polegających na wyborze cech fenotypowych, jak płeć, czy kolor oczu”. - Regulacja in vitro jest potrzebna, bo jej brak stwarza pole do niszczenia i handlu zarodkami – zaznacza kandydat PSL. Jarubas jest też za finansowaniem in vitro ze środków publicznych, ale „tylko dla najniżej zarabiających”. Państwo - w mojej opinii - powinno wspierać wszystkie formy leczenia niepłodności – precyzuje kandydat ludowców.

„Zawsze byłem, jestem i mam nadzieję, że zawsze będę za życiem, a metoda in vitro – uporządkowana w sensie prawnym – to jest właśnie opowiedzenie się za życiem” - to słowa wypowiedziane w trakcie kampanii wyborczej przez Bronisława Komorowskiego. Zdaniem prezydenta, państwo powinno wspierać posiadanie dzieci także poprzez refundowanie zabiegów in vitro, co byłoby ważnym elementem polityki rodzinnej.

Z kolei Andrzej Duda jest „sceptycznie nastawiony wobec in vitro”, natomiast rozumie tych małżonków, którzy nie mogą mieć dzieci, „że są gotowi do tego, by mieć potomstwo za wszelką cenę”. - W tym zakresie moje stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem Episkopatu Polski: że pod pewnymi warunkami, bardzo zdecydowanymi, mogłoby to być dopuszczalne, ale przede wszystkim musiałaby być ochrona życia, jak najdalej posunięta. Ochrona życia to jest absolutna podstawa – powiedział Andrzej Duda.

W ocenie Pawła Kukiza, w Polsce są większe problemy niż kwestia refundacji in vitro. Nad tym problemem powinna się odbyć rzetelna debata, ale za kilka lat, a nie w okresie kampanii wyborczej.

Przeciw refundacji in vitro ze środków publicznych jest Janusz Korwin-Mikke. Kandydat nie widzi powodu, dla którego jedna osoba miałaby się składać na finansowanie zabiegu innej osoby. Korwin-Mikke nie jest za zakazem in vitro, o ile procedura ta będzie opłacana z prywatnych kieszeni osób zainteresowanych. Jest on też za prawną ochroną zarodków przed niszczeniem.

Zdecydowanym przeciwnikiem in vitro jest Grzegorz Braun. W rozmowie dla "Poranka" radia Tok FM powiedział: "W odróżnieniu od większości uczestników debaty publicznej i większości moich kontrkandydatów nie opieram się na propagandzie przemysłu in vitro, tylko na znajomości faktów, którą mam z osobistego kontaktu z ludźmi, którzy pracowali przy tej procedurze. To jest proceder niegodziwy, ponieważ nie ma in vitro bez selekcji. Jeśli godzimy się na selekcję życia na tak wczesnym etapie, to nasz sprzeciw wobec aborcji, eutanazji traci logikę".

Na swoich stronach Grzegorz Braun pisze też iż "(...) zapowiedział bezdyskusyjne poparcie dla całości bioetycznego nauczania Kościoła katolickiego – zakazu aborcji, eutanazji, in vitro i manipulacji ludzkimi genami".

« 1 2 3 4 »
oceń artykuł Pobieranie..