Kopacz zapowiada związki partnerskie

Premier Ewa Kopacz podsumowała w środę 100 dni swoich rządów. Zapowiedziała m.in. nowe rozwiązania prorodzinne; wkrótce gotowe mają być też: projekt zwiększający wydatki na obronność i założenia do nowej ordynacji podatkowej. PO ma zgłosić projekt dot. związków partnerskich.

Kopacz podsumowując 100 dni swoich rządów mówiła, że podczas expose na sali sejmowej zaproponowała nowy typ uprawniania polityki. "Tę politykę konsekwentnie realizowałam. Wtedy z mównicy sejmowej wyciągałam rękę do opozycji i państwo wiecie, że ta ręka została odrzucona. Ale ja nadal wierzę we współpracę" - powiedziała premier.

Mówiąc o planach na ten rok, Kopacz przypomniała, że w 2015 r. odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. Każdy Polak - dodała - stanie przed wyborem, czy chce Polski rozwoju, czy wybierze Polskę "zastępczych konfliktów, podziałów i kompleksów". "Spór w Polsce dotyczy zupełnie odmiennych wizji naszego kraju" - powiedziała.

Kopacz mówiła, że w konsultacjach są już projekty dwóch ustaw dotyczące polityki prorodzinnej, które na początku lutego trafić mają do Sejmu. Pierwszy z nich opierający się na zasadzie "złotówka za złotówkę" dotyczyć będzie rodziców pobierających zasiłki i przekraczających próg dochodowy. Jak mówiła szefowa rządu, dzięki tej zasadzie rodziny, które przekraczają próg dochodowy a korzystają z pomocy społecznej, nie stracą całości zasiłku, a będzie im odliczana od niego kwota, o którą próg zostanie przekroczony.

Drugi to projekt ustawy o świadczeniach rodzicielskich, którego rozwiązania przewidziano dla wszystkich rodziców - także dla "studentek, rolniczek i dla osób pracujących na umowach o dzieło". Szefowa rządu mówiła, że osoby, które obejmie działanie tej ustawy, otrzymają po 1000 zł miesięcznie na dziecko przez rok. Przy większej liczbie dzieci kwota ta ma zostać stosownie zwiększona.

Kopacz zapowiedziała, że projekt ustawy podnoszącej wydatki obronne do poziomu co najmniej 2 proc. PKB począwszy od 2016 r. będzie gotowy w I kwartale 2015 r. "Rząd przygotowuje projekt ustawy i ten projekt będzie na pewno w pierwszym kwartale tego roku" - zadeklarowała. Dodała, że w 2014 r. resort obrony wydał 99,5 proc. środków zaplanowanych na wydatki modernizacyjne, co daje kwotę 8,27 mld zł. Podkreśliła, że jest to 26 proc. budżetu obronnego i najwyższy wskaźnik w historii Sił Zbrojnych RP.

Premier zadeklarowała, że założenia do projektu nowej ordynacji podatkowej pojawią się wcześniej, niż było to początkowo planowane, czyli jeszcze przed marcem. "Nowe przepisy podatkowe mają być przede wszystkim jasne, precyzyjne i przyjazne dla uczciwych podatników" - powiedziała premier. "Kodeks będzie się wiązał również z długim vacatio legis, ale wprowadzenie nowej ordynacji podatkowej musi się też wiązać z całą masą przepisów przejściowych. Przepisy przejściowe muszą być wprowadzone systematycznie, nie można wprowadzać chaosu i bałaganu" - zaznaczyła.

Kopacz zapowiedziała także, że w tym roku zostanie wprowadzony system e-podatki, dzięki któremu każdy będzie miał łatwy dostęp do swojego konta podatnika. Poinformowała, że do końca stycznia rząd zaprezentuje program poprawiający jakość obsługi przez urzędników.

Przedstawiając plany na najbliższy czas premier zadeklarowała, że jeszcze w tej kadencji Sejm zajmie się projektem ustawy dotyczącej związków partnerskich autorstwa PO. Jak mówiła, nową wersję projektu Platformy opracował poseł PO Artur Dunin, autor odrzuconego dwa lata temu (m.in. głosami części posłów PO) wcześniejszego projektu PO w tej sprawie. Według Kopacz, w klubie PO jest zgoda, by nowa propozycja Dunina trafiła do Sejmu. "I to ta wersja będzie wprowadzona do laski marszałkowskiej" - zaznaczyła premier.

W MSW trwają prace nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy - mówiła premier; będą dotyczyły policji, państwowej straży pożarnej, straży granicznej i BOR. Poinformowała, że wejdą w życie w tym roku. Według premier, zaplanowane zmiany mają motywować funkcjonariuszy i zachęcać ich do dłuższego pozostawania w służbie.

Szefowa rządu mówiła też o tym, że w budżecie na 2015 rok na zakupy sprzętu w służbach podległych MSW zaplanowano prawie 400 mln zł, około 100 mln zostanie przeznaczonych na wymianę policyjnej floty. "Straż graniczna dla odmiany zostanie doposażona w bezzałogowe statki powietrzne, a państwowa straż pożarna - w nowe samochody m.in. ratowniczo-gaśnicze" - dodała.

Premier zapowiedziała, że zostanie utworzony fundusz stabilizacji dochodów rolniczych przeznaczony dla tych rolników, którzy ponieśli niezależne od swoich działań straty. "Właśnie w dniu dzisiejszym rząd przyjął projekt ustawy o powołaniu tego funduszu" - poinformowała. Dodała, że fundusz będzie administrowany przez Agencję Rynku Rolnego. Jak mówiła Kopacz, w latach 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 13,5 mld euro na rolnictwo; także na modernizację i zwiększenie konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych.

W 2015 roku ponad 3 mld złotych będzie przeznaczone na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - mówiła Kopacz, będzie to - jak dodała - o 10 proc. więcej niż w poprzednim roku. To - zdaniem premier - najwyższy w historii poziom finansowania polskiej kultury.

W pierwszym kwartale 2015 roku przedstawiony zostanie kompleksowy projekt Kodeksu budowlanego - zapowiedziała Kopacz. Szefowa rządu powiedziała, że księga budowlana "będzie zawierać kompleksową regulację procesu budowlanego, wykorzystując m.in. orzeczenia sądów administracyjnych". Dodała, że projekt uwzględni też rozwiązania proponowane w projekcie nowelizacji prawa budowlanego, nad którym pracuje obecnie Sejm, a który przewiduje m.in. uproszczenia dla inwestycji takich, jak zabudowa rodzinna.

Kopacz poinformowała, że w 2015 r. środki dla przedsiębiorców wzrosną o 6 mld zł, do poziomu 25 mld zł. Jak zapowiedziała, do 2016 r. zostanie wydłużony rządowy program wsparcia przedsiębiorców de minimis, który zostanie rozszerzony o eksport.

Podkreśliła, że w latach 2014-2023 środki publiczne na działania z zakresu polityki rozwoju mogą wynieść powyżej 400 miliardów zł. Premier zaznaczyła, że od października do grudnia 2014 roku rząd podpisał z samorządami 16 kontraktów terytorialnych określających priorytetowe inwestycje finansowane z budżetu UE. Przypomniała, że w listopadzie i grudniu ub.r. Komisja Europejska zatwierdziła 7 z 16 programów regionalnych; wartość programów to ponad 14 mld euro.

Niedługo gotowy ma być także projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, nad którym pracuje resort sprawiedliwości. Ustawa miałaby zagwarantować bezpłatny dostęp do porad prawnych dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej. Pozostali zainteresowani mieliby mieć dostęp do informacji prawnej za pośrednictwem specjalnej infolinii.

Pytana o ten projekt Kopacz zadeklarowała, że dla niej bardzo ważne jest, by pomoc prawna dotyczyła wszystkich tych, którzy jej potrzebują. "Chcemy, żeby ta pomoc wyglądała tak, jak jest to w tej chwili w Stanach (Zjednoczonych), w wielu innych krajach, że można wejść z ulicy i poprosić. To docelowo tak powinno wyglądać. Dzisiaj będziemy mieli infolinię, czyli telefoniczną, nieodpłatna poradę dla tych, którzy będą chcieli skorzystać" - powiedziała premier. Jak dodała, rząd póki co koncentruje się na potrzebach osób najuboższych.

Powiedziała też, że chciałaby, aby do realizacji idei bezpłatnej pomocy prawnej włączyły się organizacje pozarządowe.

Odnosząc się z kolei do obszaru energetyki Kopacz zaznaczyła, że trwa budowa bloków energetycznych na terenie elektrowni Jaworzno III i Opole II. "Dzięki inwestycji w Jaworznie powstanie jeden z największych w kraju bloków energetycznych, który zapewni energię dla 2,5 mln gospodarstw domowych" - mówiła premier. Podkreśliła, że nowy blok - zapewniający energię elektryczną dla 75 tys. gospodarstw - zostanie oddany do użytku również w Rzeszowie.

Poinformowała, że w 2017 roku będą darmowe podręczniki dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjum. Wśród innych planów w obszarze edukacji premier zapowiedziała likwidację tzw. śmieciowego jedzenia w szkołach. "Od 1 września 2015 ze sklepików szkolnych znikną chipsy, słodycze i słodkie napoje" - powiedziała Kopacz. Przypomniała, że ustawa została już podpisana przez prezydenta i wejdzie w życie od nowego roku szkolnego.

Premier wśród swoich zamierzeń dotyczących szkolnictwa wymieniła również m.in. doposażenie bibliotek w szkołach podstawowych, wprowadzenie kursów np. dla absolwentów liceów, aby mogli łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, nowe zasady przyznawania dotacji na badania naukowe oraz uruchomienie bezpłatnej infolinii dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Zapowiedziała także kontynuację stypendiów dla studentów z Ukrainy, docelowo w ramach programu Polski Erasmus dla Ukrainy ma przyjechać do Polski 550 osób; w tej chwili jest 85 osób.

Kopacz poinformowała, że kwestia ewakuacji osób polskiego pochodzenia z Donbasu jest w decydującej fazie realizacji. Dodała, że lista liczy 195 osób, z których 156 zadeklarowało, że na pewno przyjedzie do Polski. Zaznaczyła, że - ze względu na bezpieczeństwo tych osób - nie poda terminu ewakuacji, mimo że jest on znany i ostateczny.

Zdementowała informację, że wybiera się do Charkowa. Podkreśliła, że 19 stycznia jedzie na spotkanie z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką i premierem Ukrainy Arsenijem Jaceniukiem. "Gwarantuję (...), że osoby, które będą ewakuowane tu do Polski, przyjadą do Polski zdecydowanie wcześniej, przed moją wizytą" - dodała.

« 1 »
TAGI: