Nowy numer 48/2023 Archiwum

Poznaj tajemnice Trzech Króli!

Czy wspomniani jedynie w Ewangelii św. Mateusz Trzej Królowie istnieli naprawdę, czy jest to piękna fantazja uczniów i naśladowców Jezusa? - odpowiedzi na to pytanie szukają znany autor książek religijnych Grzegorz Górny oraz wybitny fotograf Janusz Rosikoń. Książka popularnego tandemu "Trzej Królowie. Dziesięć tajemnic. Sekrety Bożego narodzenia" ukazała się w oficynie Rosikon press przy współpracy Fundacji "Orszaku Trzech Króli".

Grzegorz Górny zadaje na wstępie książki pytanie, czy Trzej Królowie byli historycznymi postaciami czy wytworem wyobraźni? - Odpowiada na nie w dziesięciu rozdziałach, w których wyjaśnia, kim był św. Mateusz, czy Ewangelie są wiarygodne, jak ustalić datę narodzin Jezusa Chrystusa, czy rzeczywiście narodził się On w Betlejem w czasie spisu ludności, kim był król Herod, kim byli Królowie - mędrcy i skąd pochodzili i czy Gwiazda Betlejemska naprawdę rozbłysła na przełomie dwóch epok?

Poza tekstami biblijnymi Autor cytuje historyków, archeologów, podróżników, astronomów. Ich badania pokazują, że przekaz biblijny jest bardzo precyzyjny i godny zaufania, że wiele razy poddany "testom" i na różny sposób weryfikowany, broni się znakomicie.

Górny zwraca uwagę na fakt, że jedynie Ewangelia wg św. Mateusza opisuje hołd, oddany Dziecięciu w Betlejem przez Trzech Mędrców i że nieproporcjonalnie do szczupłości przekazu inspirowali oni malarzy, pisarzy i innych twórców. Potwierdzeniem są reprodukcje wspaniałych dzieł Giotta, Caravaggia czy Petera Breugla. W publikacji czytelnik znajdzie także historię relikwii Trzech Króli, którą miała przywieźć w IV w. do Mediolanu cesarzowa Helena, po czym zrabował je cesarz Fryderyk Barbarossa i przekazał katedrze w Kolonii, gdzie spoczywają do dziś. Relikwiarz, umieszczony w specjalnie wybudowanej kaplicy, jest arcydziełem sztuki złotniczej. Wykonał go na przełomie XII i XIII w. mistrz Mikołaj z Verdun.
Książka jest też wędrówką po miejscach, związanych z życiem Jezusa, autorzy zamieścili też fotografie (w większości autorstwa Janusza Tosikonia) i dzieła sztuki, które przybliżają czytelnikom realia z czasów Chrystusa.

Górny przypomina, że uroczystość Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego, jest najstarszym świętem, obchodzonym przez Kościół pierwszych wieków, zaś ówcześni chrześcijanie pragnęli podkreślić, że Wcielony Bóg stopniowo objawia się całemu światu. Autor tekstu zwraca uwagę na metaforyczny aspekt przekazu o hołdzie Mędrców. "Mędrcy ze Wschodu byli figurami pielgrzymów, poszukiwaczy prawdy, którzy gotowi są wyruszyć w nieznane, by poznać Boga. Reprezentują bogactwo i władzę, a jednak padają w pokorze przed niemowlęciem. Prezentują właściwą hierarchie wartości, w której to, co duchowe i wieczne, przewyższa to, co ziemskie i doczesne".

O tym, że przekaz o Trzech Królach przemawia także do współczesnych Polaków świadczy fakt, że od 2009 r. z inicjatywy szkoły "Żagle" prowadzonej przez Stowarzyszenie "Sternik" 6 stycznia w Polsce organizowane są Orszaki Trzech Króli. Rok później powstała Fundacja "Orszak Trzech Króli", która pomaga w przygotowaniu wydarzenia. W 2014 r. były one zorganizowane w 187 miejscowościach i wzięło w nich udział ponad 700 tys. osób - dorosłych i dzieci. Zrodziła się więc nowa, katolicka tradycja.

Grzegorz Górny: Trzej Królowie. Dziesięć tajemnic, Rosikon press, Orszak Trzech Króli, Warszawa 2014.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy