Nowy numer 2/2021 Archiwum

Biskup kielecki Jan

Papież Franciszek mianował bp. Jana Piotrowskiego ordynariuszem diecezji kieleckiej.

Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że bp Jan Piotrowski, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, został mianowany nowym biskupem kieleckim. Nominacja została ogłoszona w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, gdzie bp Piotrowski przewodniczył Mszy św. z okazji XIII Diecezjalnej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców.

Bp Jan Piotrowski urodził się 5 stycznia 1953 roku w Szczurowej, święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1980 roku. Pracował jako wikariusz w Przecławiu i par. pw. Ducha Świętego w Mielcu. Przez siedem lat pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce.

Po powrocie z misji pracował w strukturach Papieskich Dzieł Misyjnych, będąc m.in. ich dyrektorem krajowym w Polsce. Od 2003 roku był członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W diecezji, po zakończeniu pracy w Warszawie, pełnił przez cztery lata posługę proboszcza w par. pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

Papież Franciszek mianował ks. Piotrowskiego biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej 14 grudnia 2013 roku. Święcenia biskupie odbyły się w tarnowskiej katedrze 25 stycznia 2014. roku.

Ks. bp Jan Piotrowski jest doktorem teologii. Interesuje się misjologią, historią misji, antropologią kulturową, muzyką klasyczną. Zna język angielski, francuski, włoski, hiszpański i munukutuba (Kongo Brazaville).

***

Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z nominacją księdza  biskupa Jana Piotrowskiego na biskupa diecezji kieleckiej

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

Posługa biskupów we wspólnocie Ludu Bożego odgrywa szczególne znaczenie. Jako następcy apostołów są oni „prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami” (Sobór watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, 2). Przez wypełnianie tych zadań są oni reprezentantami Chrystusa i przyczyniają się w ten sposób do wzrostu Kościoła i budowania Chrystusowego Królestwa w świecie. Ojciec Święty mając na względzie dobro Kościoła, ustanawia i posyła biskupów, aby wypełniali swoją misję w wyznaczonym Kościele partykularnym.

Korzystając z tych uprawnień Ojciec Święty Franciszek, decyzją z dnia 11 października 2014 r. zamianował księdza biskupa Jana Piotrowskiego, Biskupa Pomocniczego w Diecezji Tarnowskiej, Biskupem Diecezjalnym w Kielcach.

Ksiądz bp dr Jan Piotrowski, urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej. Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r.  Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Przecław i Mielec – Ducha Świętego. W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został minowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła a w 1995 sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu otrzymując tytuł licencjata z teologii. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1997-1999 podjął posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru. W latach 2000-2010 pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji, funkcję Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ponadto w dniu 24 marca 2003 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Jana Piotrowskiego członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Dodatkowo w czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała go na Konsultora ds. Misyjnych KEP. Od dnia 22 listopada 2009 r. pełni urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączy. Był dziekanem dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. 14 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Jana Piotrowskiego biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Siniti. 25 stycznia 2014 r. w katedrze tarnowskiej ks. Jan Piotrowski przyjął sakrę biskupią z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

Drodzy Diecezjanie!

Pragnę razem z Wami skierować pod adresem Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, nowego Biskupa Kieleckiego, słowa serdecznych gratulacji oraz życzenia obfitych darów nadprzyrodzonych i naturalnych w kierowaniu Kościołem Kieleckim. Proszę Was wszystkich o modlitwę w intencji nowego Biskupa Kieleckiego, aby jego posłudze pasterskiej – w duchu obranego biskupiego hasła „In caritate evangelium praedicare” – towarzyszyła obfitość Bożej łaski oraz życzliwość powierzonych Mu wiernych.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama