Nowy numer 48/2020 Archiwum

Więźniowie będą... studiować na KUL

Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński oraz dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie ppłk Włodzimierz Głuch podpisali 5 czerwca porozumienie dotyczące prowadzenia studiów I stopnia dla skazanych przebywających w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

Porozumienie dotyczy prowadzenia dwóch kierunków studiów - pracy socjalnej - specjalność „streetworking” w Areszcie Śledczym w Lublinie oraz informatyki w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Zajęcia na pierwszym roku odbywać się będą na terenie zakładów karnych, na dwóch kolejnych latach realizowane będą w trybie grupy półotwartej na uniwersytecie. Idea kształcenia na poziomie studiów wyższych dla osób skazanych jest ideą eksperymentalną i nowatorską o dużym znaczeniu społecznym.

Powodzenie przedsięwzięcia zależeć będzie od zainteresowania osób skazanych. Oczywiście zanim zaczną studiować muszą przejść normalną procedurę rekrutacji na studia. Aktualnie trwa rekrutacja - sporym zainteresowaniem cieszy się kierunek praca socjalna - specjalność streetworking.

Wybór do projektu akurat tej specjalności ma kilka uzasadnień: po pierwsze daje szansę na resocjalizację i przeciwdziałanie stygmatyzacji osób skazanych oraz umożliwia ich włączenie do życia społecznego, po drugie, w przyszłej pracy osoby te będą realnym przykładem, że odmiana swojego życia jest możliwa – osoby, które popełniły życiowe błędy mają wspierać tych, którzy są zagrożeni popełnieniem podobnych i przeciwdziałać temu.

Nadzór i koordynacja nad projektem leżeć będzie w gestii Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, natomiast pracownicy KUL prowadzić będą zajęcia dydaktyczne oraz przeprowadzą badania sprawdzające skuteczność tej nowatorskiej idei - ułatwienia studiowania osobom odbywającym karę pozbawienia wolności - w procesie ich resocjalizacji i zwiększenia szansy na włączenie ich do życia społecznego.

Badania przeprowadzi Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL i będzie to kolejny projekt z zakresu readaptacji społecznej byłych więźniów. W latach 2006-2009, wspólnie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej, pracownicy katedry realizowali projekt badawczy, mający na celu ewaluację oddziaływań terapeutycznych w 32 ośrodkach więziennej terapii uzależnień, w latach 2009-2011 sprawowali naukowy patronat nad projektem badawczo-aplikacyjnym „Więzi społeczne zamiast więzień” realizowanym w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama