Program duszpasterski 2013/14

Założenia nowego programu duszpasterskiego na lata 2013-2014 omawiali dyrektorzy wydziałów duszpasterskich kurii diecezjalnych na dwudniowych obradach Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na warszawskich Bielanach.

Wolna niedziela i noc konfesjonałów

Ks. dr Bogusław Wolański z Legnicy opowiadał o rozwoju Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli, który zainicjował dwa lata temu w swojej diecezji. Jednym z większych sukcesów Ruchu była konferencja w Senacie nt. wolnej od pracy niedzieli w styczniu br. Dzięki temu udało się tą kwestią zainteresować senatorów. Michał Seweryński z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zachęcił do pisania petycji, by na ich podstawie mógł wnieść temat wolnej niedzieli pod obrady Senatu. 18 kwietnia w Legnicy odbędzie się konferencja prasowa o możliwości i potrzebie pisania petycji. - Istnieje wielka szansa, by jeszcze za tej kadencji Senatu rozpoczęła się dyskusja na ten temat - mówił ks. Wolański. - Chcemy, za zachętą Benedykta XVI, który mówił o tym podczas spotkania rodzin w Mediolanie na przełomie maja i czerwca ub.r., by budować społeczeństwo z ludzkim obliczem.

Pod hasłem świętowania niedzieli odbył się także Orszak Trzech Króli w Legnicy. W walkę o wolną niedzielę włączyła się Krajowa "Solidarność", która powoływała się na Ruch jako na inspirację. W przygotowaniu jest także list wspólny Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski.

Informacje na temat Ruchu oraz wzór petycji do wypełnienia i przesłania do senackiej Komisji można znaleźć na stronie www.swietowanieniedzieli.pl.

Księża dyrektorzy Wydziałów Duszpasterskich dzielili się swoimi doświadczeniami z Nocy Konfesjonałów, organizowanych w niektórych diecezjach w Wielkim Tygodniu. Po raz pierwszy zainicjowano ją 4 lata temu w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Według ewidencji, którą prowadzono na stronie www.nockonfesjonalow.pl, w akcję włączyło się 130 kościołów w 74 miastach kraju. Jednak prawdziwa liczba mogła być większa, ze względu na to, że nie wszystkie parafie zgłaszały swój udział.

Kapłani mówili z doświadczenia w swoich diecezjach o tym, jak dużym zainteresowaniem cieszyły się nocne lub późnowieczorne dyżury spowiedników wśród osób świeckich. Dotyczyło to np. emigrantów zarobkowych, którzy wracali do Polski na święta, ale także osób, które pracują nieraz do godz. 20-stej, a także zwykłych "spóźnialskich", którzy w ferworze przygotowań do świąt nie znaleźli wcześniej czasu na spowiedź. "Nocne" spowiedzi - jak wynika z obserwacji kapłanów - cieszą się także większą popularnością u mężczyzn. Świeccy chwalą sobie również fakt, że spowiedź późnym wieczorem odbywa się poza Mszą - są więc warunki do skupienia w ciszy.

Z drugiej strony - o ile zainteresowani nocami konfesjonałów są świeccy, o tyle nie wszyscy księża podchodzą do tej akcji życzliwie. Obawiają się, że odciągnie to wiernych od rekolekcji wielkopostnych i korzystania z sakramentu pokuty w trakcie ich trwania, czasem mają pretensje do księży z parafii, gdzie odbywają się nocne spowiedzi, bo spotykają się z naciskami wiernych, by organizować takie również u siebie.

Księża dyrektorzy, dostrzegając pozytywy akcji, która rozrasta się z każdym rokiem i w którą angażują się coraz częściej również biskupi diecezji dyżurując w konfesjonałach późnym wieczorem, zwracali jednak uwagę, by nie traktować Nocy Konfesjonałów jako czegoś "zamiast" standardowej posługi spowiedników. Ma to być wartość dodana. Warto, zdaniem niektórych, by odbywała się jednak poza Triduum Paschalnym.

Narzędzia ewangelizacji

Relację ze spotkania dyrektorów wydziałów duszpasterskich, duszpasterzy krajowych i delegatów KEP dla różnych środowisk, będzie można zobaczyć na stronie TV Lumen.

O rozwoju tej internetowej inicjatywy ewangelizacyjnej opowiadała Elżbieta Król-Cebulska, dyrektor Wydziału ds Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Bielsku Białej. By finansować kosztowne przedsięwzięcie, utworzono Fundację Lumen. Internetowa telewizja oferuje komentarze do Ewangelii, relacje z wydarzeń ewangelizacyjnych w kraju, wydarzeń w diecezji bielsko-żywieckiej, wywiady oraz bloki tematyczne, np. skierowane do kobiet czy do młodzieży i do dzieci. Emitowane są świadectwa wiary oraz wideokonferencje.

Celem jest ewangelizacja, pozytywne pokazywanie Kościoła, promocja chrześcijańskiego stylu życia, budowanie jedności Kościoła, inspiracja dla środowisk kościelnych i poznawanie się wzajemne ruchów. Telewizja zachęca też do korzystania ze swoich informacji parafie. Wystarczy pobrać odpowiedni kod ze strony www.lumentv.pl, by utworzyć na stronie swojej parafii "okienko", w którym automatycznie pojawiać się będą co tydzień nowe treści ewangelizacyjne.

O. Zbigniew Ptak OSPPE zachęcał do zapoznania się i korzystania z publikacji "O Mszy św. najprościej", która przeznaczona jest dla parafian. Duszpasterze mogą ją zostawiać wiernym podczas wizyt duszpasterskich.

« 1 2 3 4 »