Nowy numer 39/2023 Archiwum

Biskupi obradują we Wrocławiu

Wspólne orędzie Kościoła katolickiego w Polsce i prawosławnego w Rosji, katecheza w szkole, rozpoczynający się Rok Wiary oraz nowa ewangelizacja - złożą się na główne tematy obrad rozpoczętego dziś zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu we Wrocławiu. Poinformował o tym jej rzecznik ks. Józef Kloch.

Jedną z najważniejszych spraw poruszanych podczas obrad biskupów będzie wspólne orędzie o pojednaniu Kościoła katolickiego w Polsce i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, jakie ma być podpisane 17 sierpnia w Warszawie. Sygnatariuszami tego historycznego dokumentu będzie patriarcha Moskwy i Całej Rusi Cyryl oraz abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

„Orędzie to – podkreślił ks. Kloch – jest czymś przełomowym”. Dodał, że jest ono owocem trzyletniej pracy przedstawicieli naszego Kościoła i Patriarchatu Moskiewskiego. Dialog ten został rozpoczęty wizytą grupy mnichów z prawosławnego Monasteru Nilskiego w Polsce, na terenie którego podczas wojny byli więzieni polscy oficerowie, zamordowani później w Twerze.

Orędzie zawierać będzie refleksję historyczną wokół tego, co działo się miedzy naszymi narodami na przestrzeni wieków, wezwanie do wzajemnego przebaczenia win oraz pojednania, wezwanie do kontynuacji dialogu oraz do wspólnego świadectwa obu Kościołów, wobec tych wyzwań jakie stwarza otaczający świat i dzisiejsza Europa.

Ważnym tematem obrad biskupów będzie również katechizacja w szkole, nauczanie zarówno religii, jak i etyki. Ks. Kloch przypomniał, że w lutym br. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało zarządzenie stanowiące, które przedmioty nauczane w szkole są obowiązkowe, a które mają status „edukacyjnych”. Lekcje religii bądź etyki znalazły się wśród tych drugich. Wywołało to zaniepokojenie zarówno ze strony Kościoła, jak i ze strony samorządów, na które może spaść ich finansowanie. Rzecznik Episkopatu podkreślił, że choć ministerstwo twierdzi, że nic to nie zmienia i nadal religia będzie w szkole w dotychczasowym kształcie, to stanowisko strony kościelnej jest odmienne. Stąd też Episkopat kieruje prośbę o nowelizację tego rozporządzenia, tak aby było zupełnie jasne, że katecheza pozostaje elementem ramowego programu nauczania w szkole.

Ks. Kloch poinformował, że ważnym elementem obrad Episkopatu we Wrocławiu będzie także przebieg Roku Wiary w Polsce, który rozpocznie się w Kościele powszechnym październiku br., jak i zbliżający się Synod Biskupów w Rzymie nt. nowej ewangelizacji. Poinformował, że na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się polski Kongres Nowej Ewangelizacji w Kostrzyniu nad Odrą. Kongres ten przygotowywany jest przez Radę ds. Nowej ewangelizacji, jaką powołał jesienią ub. r. episkopat. Na jej czele stoi bp Grzegorz Ryś z Krakowa.

Biskupi – jak poinformował ks. Kloch – zostaną zapoznani w szczegółowy sposób z przebiegiem rozmów z rządem nt. Funduszu Kościelnego i zastąpienia go dobrowolnym odpisem podatkowym, które prowadzone są na poziomie komisji konkordatowych, kościelnej i rządowej. Podkreślił, że Kościół szanując logikę negocjacji, gotów jest ustąpić z proponowanego wcześniej przezeń odpisu w wysokość 1% na rzecz odpisu w wysokości 0,5 lub 0,6%. Dodał, że tego samego oczekuje od rządu. Poinformował tez, że Kościół proponuje rządowi zasadę tzw. kotwicy, czyli gdyby wpływy z odpisu były wyższe od sum wydawanych dotąd przez państwo na Fundusz Kościelny, to w okresie ochrony deficytu budżetowego Kościół gotów jest oddać tę różnicę.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast