Nowy numer 48/2022 Archiwum

Papież: „Jeśli nie nauczymy się modlić w rodzinie, to…”

"Rodzina jest pierwszą szkołą modlitwy" - zaznaczył Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. "Wychowanie autentycznie chrześcijańskie nie może ignorować doświadczenia modlitwy. Jeśli nie nauczymy się modlić w rodzinie, to trudno będzie później zapełnić tę lukę" - przestrzegł Ojciec Święty.

Papież kontynuując cykl katechez na temat modlitwy mówił o roli jaką pełniła ona w życiu Świętej Rodziny z Nazaretu. W watykańskiej Auli Pawła VI zebrało się kilka tysięcy pielgrzymów z całego świata.

„Dom w Nazarecie jest w istocie szkołą modlitwy, gdzie uczymy się słuchać, rozważać, przenikać głębokie znaczenie objawienia się Syna Bożego, czerpiąc przykład z Maryi, Józefa i Jezusa” – zaznaczył papież. Przytoczył słowa sługi Bożego papieża Pawła VI wypowiedziane podczas jego wizyty w Nazarecie 5 stycznia 1964 r. Powiedział on, że w szkole Świętej Rodziny "widzimy potrzebę duchowego wyrobienia, jeśli chcemy iść za nauką Ewangelii i być uczniami Chrystusa".

Benedykt XVI nawiązał do fragmentów Ewangelii mówiących o modlitwie, „relacji Świętej Rodziny z Bogiem”. Przywołał wydarzenie Ofiarowania Jezusa w Świątyni. „Pielgrzymka Świętej Rodzina jest pielgrzymką wiary, ofiary darów, symbolu modlitwy i spotkania z Panem, którego Maryja i Józef już widzą w Dzieciątku Jezus” – zaznaczył Ojciec Święty.

Papież wskazał na kontemplację oblicza Chrystusa przez Maryję. „Kontemplacji Jezusa nikt nie poświęcił się z taką gorliwością, jak Maryja” – podkreślił Benedykt XVI. Nawiązując do Ewangelii św. Łukasza, który przedstawia postawę Maryi w obliczu tajemnicy Wcielenia, pozwala nam poznać serce Maryi, jej wiarę, jej nadzieję i posłuszeństwo, jej wnętrze i modlitwę, jej dobrowolne przyłączenie się do Chrystusa Ojciec Święty podkreślił, że „ten obraz Maryi przedstawia Ją jako wzór dla każdego wierzącego, który zachowuje i porównuje słowa i czyny Jezusa, jest porównaniem, które jest zawsze postępem w poznaniu Go”. Przytoczył słowa z Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae bł. Jana Pawła II, który napisał w nim, że „modlitwa różańcowa czerpie swój wzór właśnie z Maryi, ponieważ polega na kontemplacji tajemnic Chrystusa w duchowej jedności z Nią”. „Zdolność Maryi, by żyć oglądaniem Boga jest, by tak rzec, zaraźliwa” – podkreślił Ojciec Święty.
Przedstawiając św. Józefa jako wzór modlitwy papież zwrócił uwagę, że na pewno wychowywał on wraz za Maryją Jezusa do modlitwy. „Tak więc, w rytm dni spędzonych w Nazarecie, przez prosty dom i warsztat Józefa Jezus nauczył się, by na przemian modlić się i pracować oraz ofiarowywać Bogu także trud zarabiania na niezbędny dla rodziny chleb” – mówił Benedykt XVI.

Odnosząc się do kolejnego wydarzenia z życia Najświętszej Rodziny z Nazaretu papież rozważał ich pielgrzymkę do Jerozolimy na Święto Paschy. „Rodzina żydowska, podobnie jak rodzina chrześcijańska modli się w zaciszu ogniska domowego, ale również modli się ze wspólnotą, uznając siebie za część Ludu Bożego w drodze. Pascha jest centrum i szczytem tego wszystkiego i obejmuje wymiar rodzinny oraz wymiar kultu liturgicznego i wymiar publiczny” – mówił Benedykt XVI.
Ojciec Święty zaznaczył, że „Rodzina z Nazaretu jest pierwszym wzorem Kościoła, w którym, wokół obecności Jezusa i dzięki Jego pośrednictwu wszyscy żyją w synowskiej relacji z Bogiem, który przekształca także relacje międzyosobowe”.

Na zakończenie papież podkreślił, że „Święta Rodzina jest ikoną Kościoła domowego, powołanego do wspólnej modlitwy”. „Rodzina jest pierwszą szkołą modlitwy. W niej dzieci od najmłodszych lat mogą nauczyć się dostrzegać poczucie Boga, przez nauczanie i przykład rodziców. Wychowanie autentycznie chrześcijańskie nie może ignorować doświadczenia modlitwy. Jeśli nie nauczymy się modlić w rodzinie, to trudno będzie później zapełnić tę lukę. Dlatego chciałbym skierować zachętę do odkrycia na nowo piękna wspólnej modlitwa jako rodzina, w szkole Świętej Rodziny z Nazaretu” – powiedział Benedykt XVI.

Życzenia daru pokoju, radości i codziennej pomyślności złożył Papież, pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej (28 grudnia) audiencji ogólnej.

Wśród pielgrzymów z Polski byli członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Wieniawa” z Raciborowic, których orkiestra odegrała kolędę: „Gdy się Chrystus rodzi”. Ich krótki występ został nagrodzony gromkimi brawami.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy