Spotkanie papieża z patriarchą - nieprędko

Niemiecki teolog i ekspert ds. Kościołów wschodnich prof. Johannes Oeldemann z Paderbornu uważa, że spotkanie Benedykta XVI z patriarchą moskiewskim Cyrylem w najbliższym czasie nie jest możliwe.

15 listopada w rozmowie z niemiecką agencją katolicką KNA profesor zwrócił uwagę, że międzynarodowa komisja prawosławno-katolicka ds. dialogu teologicznego stoi obecnie przed „trudnym wyzwaniem porozumienia się co do przyszłości tego dialogu, jak ma on wyglądać”. Zdaniem rozmówcy agencji, pracującego w Instytucie Johanna Adama Möhlera wydziału teologicznego Uniwersytetu w Paderbornie, dla Patriarchatu Moskewskiego najważniejszą obecnie sprawą jest „wiele nierozwiązanych problemów wewnątrzprawosławnych”. Są to m.in. zwołanie soboru wszechprawosławnego, głębokie podziały w łonie prawosławia na Ukrainie i spory jurysdykcyjne z innymi Kościołami, zwłaszcza z Patriarchatem Konstantynopola.

Bardzo ważne są też dalsze rozmowy na temat roli i miejsca Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). W tej dziedzinie pojawiają się już – według niemieckiego eksperta – oznaki pewnego odprężenia. Jedną z nich jest fakt, że metropolita Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, wyraził gotowość spotkania i rozmów z głową UKGK, arcybiskupem większym kijowsko-halickim Swiatosławem Szewczukiem.

Za równie mało prawdopodobną uważa prof. Oeldemann wizytę w najbliższym czasie papieża na Białorusi, a to ze względu na napiętą sytuację polityczną. Zaproszenie wystosowała już Konferencja Biskupów Katolickich Białorusi, a poparł je prawosławny metropolita Mińska – Filaret. Ogólnie stosunki między Kościołami katolickim i prawosławnym na Białorusi układają się „bardzo pozytywnie”, stwierdził prof. Oeldemann. Zwrócił uwagę, że ona Kościoły współpracują m.in. w dziedzinie kształcenia teologów.

Prof. Oeldemann jest delegatem Niemieckiej Konferencji Biskupów ds. rozmów teologicznych z Patriarchatem Moskiewskim. Na zaproszenie strony prawosławnej był jednym z referentów zakończonej 15 listopada międzynarodowej konferencja nt. dialogu katolicko-prawosławnego w Mińsku z udziałem metropolity Filareta i kardynała Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan.

« 1 »