Nowy numer 20/2024 Archiwum

Czytania na każdy dzień

Niedziela 24 marca 2024

Iz 50,4-7   Ps 22   Flp 2,6-11   Mk 14,1-15,47

Liturgia Słowa według lekcjonarza z 2015 roku

przejdź do tekstów Liturgii Słowa według starego lekcjonarza

PROCESJA Z PALMAMI

EWANGELIA

Mk 11, 1-10

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”».

Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im.

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali:

«Hosanna!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.
Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida,
które nadchodzi.
Hosanna na wysokościach!»

Oto słowo Pańskie.

#Ewangelia | 25 marca 2018 | Procesja z palmami | (Mk 11, 1-10)
Maskacjusz TV

albo do wyboru:

EWANGELIA

J 12, 12-16

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: «Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie», oraz: «Król Izraela!»

A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane:

«Nie bój się, Córo Syjonu!
Oto Król twój przybywa,
siedząc na oślęciu».

Z początku Jego uczniowie nie zrozumieli tego. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili.

Oto słowo Pańskie.

#Ewangelia | 25 marca 2018 | Procesja z palmami | (J 12, 12-16)
Maskacjusz TV

« 1 2 3 4 »

Zapisane na później

Pobieranie listy