Słowa najważniejsze

« » Luty 2022
N P W Ś C P S
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Niedziela 20 lutego 2022

Rozważania
VII Niedziela Zwykła »
Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - VII Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
VII NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Promocja na dzień sądu »
Trzy propozycje niedzielnej homilii. także do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Najtrudniejsze przykazanie »
7 Niedziela zwykła, rok C (1 Sm 26,2.7–9.12–13.22–23; 1 Kor 15,45–49; Łk 6,27–38)
Miłujcie nieprzyjaciół »
Garść uwag do czytań na VII niedzielę zwykłą roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.
Bądź jak Bóg. Biblijny wideokomentarz »
Nie, nigdy nie będziesz tak jak Bóg potężny. Ale możesz próbować naśladować Boga w Jego łaskawości.
Od słowa do Słowa. 7 niedziela zwykła C »
O Bogu, o człowieku i o nadziei. W rytmie czytań roku liturgicznego.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.