Słowa najważniejsze

« » Grudzień 2021
N P W Ś C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Niedziela 26 grudnia 2021

Rozważania
Niedziela Świętej Rodziny »
Święta Rodzina – wzór naszych rodzin. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - Narodzenie Pańskie »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Święto Świętej Rodziny (C) »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Opatrzność w smutkach i radościach matek »
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, rok C (1 Sm 1,20–22.24–28; 1 J 3,1–2.21–24; Łk 2,41–52)
Świętość w prozie życia »
Garść uwag do czytań na Niedzielę Świętej Rodziny roku C (nowy lekcjonarz) z cyklu „Biblijne konteksty”.
Na miarę uczniów Chrystusa »
Garść uwag do czytań na Niedzielę Świętej Rodziny (stary lekcjonarz) z cyklu „Biblijne konteksty”.
Zaufanie. Biblijny wideokomentarz »
Jest nie tak jak chcę? To nie znaczy, że jest źle.
Od słowa do Słowa. Świętej Rodziny C »
Kiedy Bogu coś oddajemy, Bóg - często - daje nam znacznie więcej. Jego plany na nasze życie są piękniejsze od tego, co sami byśmy wymyślili.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.