Słowa najważniejsze

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Niedziela 7 sierpnia 2022

Rozważania
XIX Niedziela Zwykła »
Bądźmy zawsze gotowi na przyjście Pana. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych
Propozycje śpiewów - XIX Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Co to znaczy wierzyć? »
Sześć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Zawierzamy Bożym obietnicom »
19 Niedziela zwykła, rok C (Mdr 18,6–9; Hbr 11,1–2.8–19; Łk 12,32–48)
Zaczynać od siebie »
Garść uwag do czytań na XX niedzielę zwykłą roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.
Przygotowania zapięte na ostatni guzik »
Czuwajcie. Z lampami, pochodniami czekając Pana. Ale przygotowani. Czyli?
Cierpliwości! Wideokomentarz »
XIX niedziela zwykła... Życie ma smak niesłonej zupy? Uszy do góry. Przed nami niebo.
Od słowa do Słowa. 19 niedziela zwykła C »
O Bogu, o człowieku i o nadziei. W rytmie czytań roku liturgicznego.

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.