Biskupi UE wyrażają wsparcie dla nowego rozszerzania Unii

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej podkreśla, że perspektywa przyjęcia do Unii Europejskiej krajów ze wschodniej części naszego kontynentu oraz Bałkanów jest silnym przesłaniem nadziei dla obywateli tych państw. Biskupi przypominają, że kandydujące do UE narody poniosły wiele trudów i ofiar w drodze do integracji i pośród nich panuje pragnienie pokoju i sprawiedliwości.

Oświadczenie biskupów z Unii Europejskiej pt. „Kontynuujmy wspólnie budowanie Europy” zostało przyjęte podczas zgromadzenia ogólnego odbywającego się w Łomży w kontekście świętowania 20 lat od znacznego poszerzenia Unii. Jak zaznaczono w dokumencie, to ostatnie wydarzenie było znaczącym krokiem w realizacji wizji zjednoczonej Europy, która, jak podkreślał św. Jan Paweł II, „oddycha dwoma płucami”.

Hierarchowie wskazują jednak, że planowane przyjęcie nowych członków będzie wyzwaniem. Po stronie UE należy dokonać poprawek w sposobach zarządzania, tak by przy powiększeniu nie utracić efektywności. Z kolei kraje aspirujące „muszą kontynuować przeprowadzanie koniecznych reform strukturalnych w kluczowych obszarach, zwłaszcza w kwestii rządów prawa, wzmocnienia instytucji demokratycznych, praw fundamentalnych […] oraz walczyć z korupcją i zorganizowaną przestępczością” – piszą hierarchowie.

« 1 »

Krzysztof Dudek SJ