UE: Przewodniczący Michel chce unii finansowej i energetycznej

UE potrzebuje unii kapitałowej i energetycznej, by wzmocnić konkurencyjność i dogonić gospodarczo USA - mówili w czwartek przed drugim dniem szczytu Rady Europejskiej jej szef Charles Michel i były premier Włoch Enrico Letta. Jego raport o rynku UE będzie tematem spotkania europejskich przywódców.

Michel powiedział, że na stole pojawią się m.in. propozycje stworzenia unii rynków kapitałowych oraz plan zwiększenia zdolności Europejskiego Banku Inwestycyjnego do większego inwestowania w sektorach finansowych.

"Temat konkurencyjności to sprawa fundamentalna, ale potrzebujemy do tego więcej inwestycji" - ocenił szef Rady Europejskiej. Dodał, że chociaż podczas debaty widać, iż opinia państw członkowskich jest podzielona, to "jest optymistą", że na czwartkowym szczycie w Brukseli uda się przyjąć ambitne konkluzje, nad którymi będzie już pracowała nadchodząca węgierska prezydencja. Węgry przejmą po Belgii rotacyjną prezydencję w Radzie UE 1 lipca.

W podjęciu decyzji europejskim przywódcom pomóc ma przygotowany na ich zlecenie raport Enrico Letty, byłego premiera Włoch i obecnego przewodniczącego Instytutu Jacques'a Delorsa, o sposobach poprawy funkcjonowania wspólnego rynku. "Potrzebujemy wzmocnienia wspólnego rynku i wyeliminowania jego fragmentacji" - powiedział przed rozpoczęciem czwartkowego spotkania Letta. Jak dodał, państwa członkowskie "w czasach Delorsa", który w latach 1985-1995 był szefem Komisji Europejskiej, nie zgodziły się na integrację rynku energii, telekomunikacji i rynków finansowych na czym dzisiaj UE traci pod względem konkurencyjności i to należy zmienić.

Letta dodał też, że do istniejących na unijnym rynku czterech swobód przepływu osób, towarów, usług i kapitału, należy dodać piątą, czyli swobodę przepływu innowacji.

"To bardzo ważne, żeby UE była bardzo mocna w tym wymiarze. Nie mamy czasu do stracenia, ponieważ powiększa się rozziew między UE a USA jeśli chodzi o wyniki gospodarcze" - powiedział polityk.

Dwudniowy szczyt Rady Europejskiej rozpoczął się w Brukseli w środę. Pierwszego dnia unijni przywódcy rozmawiali przede wszystkim o konieczności zintensyfikowania pomocy dla Ukrainy, o sankcjach wobec Iranu oraz relacjach z Turcją. Drugi dzień spotkania poświęcony jest debacie na temat konkurencyjności UE.

« 1 »