Watykańskie etaty. Jakie są warunki pracy w najmniejszym państwie świata?

Katalogowanie rękopisów muzycznych w pełnym wymiarze godzin: kandydaci powinni posiadać znajomość łaciny i wykształcenie humanistyczne. Doświadczenie w zwalczaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu to warunek konieczny dla nowego compliance officera pełniącego kluczową funkcję w zapewnianiu, aby instytucja działała zgodnie z przepisami, minimalizując ryzyko prawne i ochronę swojej reputacji. W zamian otrzyma on stałą umowę o pracę, podobnie jak menedżer ds. ryzyka inwestycji w obszarze finansów i nieruchomości. Jeśli szukasz pracy w Watykanie wejdź na portal: "Lavora con noi" - "Pracuj z nami".

Online można sprawdzić, jakie są wolne miejsca pracy oraz wymogi stawiane kandydatom. Każda zainteresowana osoba może też tą drogą wysłać swoją kandydaturę. W ogłoszeniach o pracę w Watykanie obowiązuje zapis: "Ze względu na duszpasterski i kościelny charakter służby wymagane jest przestrzeganie zasad doktryny kościelnej". Dzieje się tak dlatego, że ofert pracy nie można znaleźć na standardowej internetowej giełdzie pracy, ale na specjalnym watykańskim portalu pracy.

Około półtora roku temu watykański Sekretariat ds. Gospodarczych rozpoczął publikowanie ogłoszeń o pracę online w najmniejszym państwie świata. Jest to nowość. Całe dynastie rodzinne zbudowały swoje źródło utrzymania na pracy w państwie papieskim - przekazując stanowisko z ojca na syna i tak dalej. Rekomendacje na nowe stanowisko były i są równie powszechne. Na szczęście, jeśli znasz kogoś, kto zna kogoś, praca w Watykanie jest nadal wysoko ceniona i poszukiwana - od portiera po szefa administracji.

Spośród około 4 800 pracowników, ponad połowa pracuje dla Stolicy Apostolskiej, tj. we władzach kurialnych, mediach lub przedstawicielstwach światowej administracji kościelnej. Pozostali to pracownicy 44-hektarowego Państwa Watykańskiego: ogrodnicy, pracownicy supermarketów, poczty, muzeów i służby porządkowe.

Pełnoetatowy tydzień pracy w Watykanie trwa 36 godzin. Wynagrodzenie opiera się na ustalonych kategoriach i poziomach płac. Zgodnie z tym, pracownicy otrzymują od 1500 do 3000 euro miesięcznie, z 13 pensjami rocznie. Co dwa lata przyznawana jest premia za staż pracy i korekta związana inflacją - jeśli papież nie zamrozi ich, jak to zrobił w 2021 r. z powodu pandemii koronawirusa. Starsi pracownicy w wyższej kategorii otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 2900 do 3600 euro miesięcznie. Odliczenie na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne wynosi około dziesięciu procent wynagrodzenia brutto. Podatek dochodowy nie jest pobierany.

Pracownicy pełnoetatowi mają prawo do 22 lub 25 dni urlopu rocznie - w zależności od tego, czy pracują pięć czy sześć dni w tygodniu. Zagraniczni pracownicy w w urzędach Stolicy Apostolskiej otrzymują dodatkowe dni urlopu - trzy dodatkowe dni dla Europejczyków i pięć dla osób z innych krajów świata. Kobiety otrzymują sześciomiesięczny urlop macierzyński, a mężczyźni trzy dni gdy zostają ojcami. Opieki nad dziećmi rodzice muszą poszukiwać poza murami Watykanu. Świeccy pracownicy Watykanu przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat. Nie ma zasiłków dla bezrobotnych, a strajki są zabronione.

Papież Franciszek zniósł niektóre przywileje dla swoich pracowników. Nie ma już preferencyjnego dostępu do watykańskich nieruchomości. Wcześniej korzystne czynsze są stopniowo znoszone i dostosowywane do zwykłych cen rynkowych. Już papież Benedykt XVI położył kres, przynajmniej teoretycznie, "kolesiowskiemu" procesowi rekomendacji nowych nominacji. Krótko przed swoim ustąpieniem powołał niezależną komisję ds. oceny rekrutacji personelu świeckiego w Stolicy Apostolskiej (CIVA), która ma za zadanie badać każdego kandydata.

Chociaż pensje na najniższych szczeblach są czasami wyższe niż we Włoszech, życie codzienne w Rzymie - zwłaszcza bez korzystnego wynajmu mieszkania - jest trudne do pogodzenia z watykańskimi dochodami. Nawet tańsze produkty w watykańskim supermarkecie i niższy podatek od benzyny nie mają większego znaczenia.

Dlatego Watykan często polega na księżach i zakonnikach jako swoich pracownikach - bez dodatkowych przywilejów, ale z dostępem do tanich pokoi w licznych katolickich domach w Rzymie. Papież Franciszek też mieszka w jednym z nich, w watykańskim Domu św. Marty. Nie otrzymuje żadnej pensji, ale ma całodzienne wyżywienie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..