Proste rozeznanie

Jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi (ta myśl, czy sprawa), nie potraficie ich zniszczyć, i oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem (Dz 5, 39).

Jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi (ta myśl, czy sprawa), nie potraficie ich zniszczyć, i oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem (Dz 5, 39).

To była jedna najdziwniejszych debat w historii Kościoła. Apostołowie stoją przed Sanhedrynem i mają odpowiedzieć na pytanie, czyją mocą dokonują uzdrowień i kto wyprowadził ich z więzienia pomimo zamkniętych drzwi. Arcykapłan – czytaliśmy o tym wczoraj – obnaża perfidię własnego wyrachowania. Zarzuca uczniom, że chcą ściągnąć na Sanhedryn odpowiedzialność za Jezusową krew. Tak, jakby jego członkowie de facto jej nie ponosili! Spora to siła wyparcia i duży stopień zakłamania. Gamaliel również wykorzystuje rachunek zysków i strat, ale robi to uczciwie i szczerze. Stosuje reguły rozeznania znane do dzisiaj: jeśli coś pochodzi od Boga, będzie trwało. Jeśli od ludzi – zaginie samoistnie. To doskonała wiadomość dla wierzących – nie bójcie się, tylko dobrze rozeznawajcie i wypełniajcie wolę Boga, nie swoją. Przeciwnicy nie będą potrafili was zniszczyć, a i wy sami doprowadzicie powierzone wam dzieło do końca. Po dwóch tysiącach lat właściwie nic się nie zmieniło. Może poza tym, że o wiele za często komplikujemy to, co najprostsze. 
 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

ks. Adam Pawlaszczyk ks. Adam Pawlaszczyk Redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”, wicedyrektor Instytutu Gość Media. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. W latach 1998-2005 pracował w duszpasterstwie parafialnym, po czym podjął posługę w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach. W latach 2012-2014 był kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Od 1.02.2014 r. pełnił funkcję oficjała Sądu Metropolitalnego. W 2010 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.