Nowy Numer 16/2024 Archiwum

„Przejrzystość finansowa JST - dobre praktyki”

W dniach 4 – 5 marca 2024 w Mikołajkach odbędzie się 9 Europejski Kongres Samorządów. W Kongresie weźmie udział ponad 2000 uczestników z ponad 30 krajów. W trakcie Kongresu odbędzie się panel dyskusyjny pod tytułem: „Przejrzystość finansowa JST - dobre praktyki”.

Moderatorem panelu będzie Jacek Sierak, kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Paneliści:
Sławomir Dudek, prezes Zarządu, Instytut Finansów Publicznych, Polska
Leszek Wieciech, JDG, External Affairs Advisor, Lemawi Consulting, Polska
Mateusz Klupczyński, prezes Zarządu, Publink, Polska
Daniel Dragan, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Rada Powiatu Bialskiego, Polska

Zmagamy się z bezprecedensową zmiennością oraz przyrostem ilości aktów prawnych, który wpływa na kluczowy z obywatelskiego punktu widzenia proces kontroli wydatkowania środków publicznych poprzez jawność i przejrzystość budżetową JST. W jaki sposób umożliwić mieszkańcom wgląd w proces budżetowania czy tworzenia wieloletnich planów finansowych, nie tylko aby spełnić rygory formalne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ale oddać kierunek zmian i charakter planowanych inwestycji w samorządzie choćby poprzez ujednolicenie form składania sprawozdań przez samorządy. Jakie są najlepsze praktyki stosowane przez samorządowców dodatkowo, które zwiększają transparentność wydatkowania środków publicznych oraz jakie wzorce zagraniczne mógłby zostać efektywnie implementowane w Polsce?

Europejski Kongres Samorządów, program którego obejmuje blisko 200 wydarzeń (bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji), serdecznie zaprasza do rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem strony internetowej.

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce, w którym spotykają się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Głównym Partnerem 9 EKS jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wrota Warmii i Mazur - Regionalny portal informacyjny

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama