Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Europejskie Przymierze na rzecz Niedzieli rusza z nową kampanią

Europejskie Przymierze na rzecz Niedzieli rusza z nową kampanią społeczną przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Celem jest zapewnienie, że wszystkie przepisy Unii Europejskiej szanują i wspierają ochronę wspólnego tygodniowego dnia odpoczynku dla wszystkich osób mieszkających i pracujących w UE, który powinien być zasadniczo zarezerwowany dla dnia niedzielnego.

Ma to „chronić zdrowie pracowników, promować lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym oraz zapewniać odpowiednią ilość czasu, szczególnie dla rodzin i młodych pracowników, na kult oraz zaangażowanie społeczne i religijne”.

W ogłoszonym dziś manifeście Europejskie Przymierze na rzecz Niedzieli (European Sunday Alliance) wzywa europosłów i kandydatów na europosłów do uznania wartości ustanowienia wspólnego cotygodniowego dnia odpoczynku. Dokument ogłoszono przed przypadającym 3 marca Europejskim Dniem Niedzieli Wolnej od Pracy.
Przymierze rozpoczęło też kampanię wideo mającą na celu podniesienie świadomości przywódców politycznych na szczeblu krajowym i unijnym, a także obywateli, na temat pozytywnych skutków zsynchronizowanego cotygodniowego dnia odpoczynku. Wszystkie materiały wideo są dostępne w jego mediach (X i Facebook) oraz na kanale YouTube Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), która jest jednym z członków-założycieli Przymierza. Inicjatywę wspiera również grupa europarlamentarzystów.

Europejskie Przymierze na rzecz Niedzieli jest siecią ponad stu przymierz krajowych, związków zawodowych, stowarzyszeń społeczeństwa obywatelskiego, Kościołów i wspólnot religijnych z państw Unii Europejskiej. Z Polski należy do niego NSZZ „Solidarność”.

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama