Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Rzym. Molestowanie na uniwersytecie Sapienza

Tylko w 2023 r. zgłoszono 13 przypadków wykorzystania seksualnego i molestowania na renomowanym uniwersytecie Sapienza w Wiecznym Mieście. Jeden z profesorów został zawieszony.

Rektor uczelni Antonella Polimeni przedstawiła dane podczas przesłuchania w sejmowej komisji śledczej ds. zabójstw kobiet. Sprawę opisała Giulia Argenti na portalu Roma Today. Według rektor Polimeni, w 2023 r. do tzw. rzeczniczki zaufania uczelni wpłynęło 13 zgłoszeń dotyczących molestowania i nadużyć werbalnych ze strony profesorów, pracowników naukowych, dziekanów wydziałów, pracowników administracyjnych i innych pracowników uczelni, ale także ze strony studentów.

W pierwszym półroczu 2023 r. wpłynęło 5 zawiadomień dotyczących molestowania seksualnego podczas stażów w placówkach powiązanych z uczelnią. W kolejnym odnotowano 8 zgłoszeń, z czego 6 dotyczyło molestowania (pięć z nich w relacji profesor lub pracownik naukowy a studentka, a jedna w relacji między kolegami z pracy). „Pojawiła się także sprawa cyfrowego stalkingu przez studenta wobec koleżanki” – pisze G. Argenti. „To nowy rodzaj zgłoszenia, ale nie zdziwiłabym się, gdyby więcej takich przypadków pojawiało się z biegiem czasu” – skomentowała rektor Polimeni.

Także w 2023 r. jeden z profesorów został zawieszony w czynnościach służbowych za molestowanie seksualne, co wiązało się ze zgłoszeniem złożonym rok wcześniej.

Rzeczniczka zaufania (funkcję tę pełni obecnie na uniwersytecie dr Giorgia Ortu La Barbera) rezyduje w miasteczku studenckim. Jej zadaniem jest, oprócz udzielania pomocy ofiarom, także prowadzenie kampanii prewencyjnych i kursów.

Przy Sapienzy działa także Uniwersyteckie Centrum Przeciwdziałania Przemocy, ale jest ono przeznaczone nie tylko dla społeczności uczelnianej. W 2023 r. wpłynęło do niego 64 zgłoszeń dotyczących przemocy, 133 prośby o porady prawne, 172 wnioski o poradę psychologiczną i 39 próśb o różne inne informacje. Ponadto 186 osób zgłosiło się tu z prośbą o ochronę, a 11 wnioskowało o umieszczenie w schronisku.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy