Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Zaginiony średniowieczny święty odnaleziony w angielskim rękopisie

Odkryto przeoczony wcześniej wpis w XV-wiecznym rękopisie. Dostarcza on tym samym nowych, istotnych dowodów na to, że jeden z najbardziej wpływowych arcybiskupów średniowiecznej Anglii był świętym.

Wcześniej sądzono, że Thurstan, który był arcybiskupem Yorku od 1114 do 1140 roku, został pominięty jako święty. Okazało się, że dokument – księga służbowa klasztoru Pontefract – wspomina św. Thurstana w kalendarzu świąt obchodzonych w klasztorze.

Manuskrypt odkrył dr Michael Cartera w archiwach King’s College w Cambridge. Został on napisany po łacinie, a jego wpis z 6 lutego brzmi w tłumaczeniu następująco:

„Śmierć świętego Thurstana, arcybiskupa Yorku, rok łaski, 1140”.

Portal Medievalist.net zauważa, że powyższe zdanie napisano czerwonym atramentem. Podkreśla to jego ważność i znaczenia dla mnichów w tamtych czasach.

Św. Thurstan był postacią o międzynarodowych wpływach. Angażował się nie tylko w sprawy Kościoła, ale i państwa – na najwyższym szczeblu. Był wielkim zwolennikiem reform religijnych i odegrał kluczową rolę w założeniu wielu klasztorów w północnej Anglii.

Uchronił północną Anglię przed inwazją zbierając armię angielską, która pokonała Szkotów w bitwie pod Sztandarem w 1138 r. Położył również kres roszczeniu Canterbury o pierwszeństwo nad Yorkiem po wielu latach sporów.

Dr Carter zwraca uwagę, że Thurstan jest dobrze znany wśród średniowiecznych historyków i uczonych. Jednak nikt nie potwierdził tego, że kiedykolwiek osiągnął świętość. Wpis w tym rękopisie, jak zauważa dr Carter, jest jednoznacznym dowodem na to, że Thurstan rzeczywiście był świętym i że jego nazwisko powinno być widywane obok innych religijnych współczesnych w północnej Anglii.

Na portalu Medievalist.net czytamy również, że Thurstan urodził się w 1070 r. w Normandii. Jako młody człowiek odwiedził opactwo w Cluny i ślubował, że pewnego dnia zostanie mnichem. Co ciekawe dopiero w wieku prawie 70 lat i podupadając na zdrowiu, dopełnił tego ślubowania 25 stycznia 1140 roku. Zrezygnował ze stanowiska arcybiskupa Yorku i udał się do klasztoru w Pontefract. Zmarł 6 lutego 1140roku i został pochowany przed głównym ołtarzem w Pontefract Priory.

Chociaż badania doktora Cartera stanowią pierwszy dowód świętości Thurstana, to istnieją również inne źródła, które podają kilka oznak jego świętości. Archidiakon Nottingham kilka dni po śmierci doświadczył we śnie wizji Thurstana, potwierdzającej, że przebywał on w niebie wśród świętych. Inne źródła podajż, że mnisi z Pontefract otworzyli grobowiec Thurstana i odkryli, że ani jego ciało, ani szaty, nie uległy rozkładowi, a z grobu unosił się słodki zapach.

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy